Arbetsmiljö

Nio av tio sjuksköterskor stannar i yrket

Nio av tio sjuksköterskor stannar i yrket
Ann Rudman har skrivit den senaste uppföljningen av Lust-studien.

Drygt tio år efter att den första Lust-studien publicerades arbetar 95 procent av de sjuksköterskor som har ingått fortfarande kvar inom vården. Men en ny uppföljning av studien visar också att 20 procent överväger att lämna yrket.

5 april 2019
Dela artikeln

Lust-studien (Longitudinell undersökning av sjuksköterskestudenters/sjuksköterskors tillvaro) har pågått i tio år och följt närmare 4 500 sjuksköterskor från det att de gick sin utbildning upp till fem år efter examen. I tioårsuppföljningen av studien har nästan 2 500 av dem svarat på forskarnas frågor.

När slutrapporten presenterades för några år sedan uppmärksammades den stort. Studien visade att var tredje sjuksköterska hade symtom på utbrändhet under det första året efter examen. Fem år efter examen hade var femte en stark önskan att lämna yrket.

Var femte vill lämna

En ny uppföljningsstudie av hur det ser ut 10-15 år efter examen visar att andelen som allvarligt överväger att lämna yrket är densamma som fem år efter utbildningen, det vill säga cirka 20 procent.

Men det betyder inte att alla gör slag i saken. Den nya uppföljningen visar att hela 95 procent arbetar kvar inom hälso- och sjukvården efter mer än ett decennium. Nästan 90 procent har en anställning som sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller barnmorska.

– Att så många är kvar var en glad överraskning. Det vi har sett är att om man känner att man hör hemma i yrket ökar chansen att man också stannar. Hur folk tar emot en på arbetsplatsen, i vilken grad man känner att man klarar av sina arbetsuppgifter och hur tydlig man tycker att ens roll är har stor betydelse, säger Ann Rudman, som har skrivit rapporten.

Hon är sjuksköterska, doktor och forskare vid Karolinska institutet i Solna. Tillsammans med sina forskarkolleger har hon följt tre årskullar med nyexaminerade sjuksköterskor och deras fortsatta karriär på arbetsmarknaden.

Flesta tillfreds

Trots att det så gott som dagligen skrivs i medierna om hur tungt yrket har blivit – med brist på personal, underbemanning och ständigt överbelagda vårdplatser – uppger 80 procent av sjuksköterskorna i den senaste Lust-rapporten att de ofta eller alltid är tillfredsställda med sitt arbete. Nästan lika många tycker att arbetsplatsen inspirerar dem att göra ett bra jobb.

Å andra sidan har en stor andel av dem som arbetat i 10-15 år hunnit byta till arbetsplatser där det kanske inte är lika tungt som i akutsjukvården. I början av karriären arbetade mer än 90 procent på sjukhus. I dag jobbar över hälften inom en kommun, i primärvården eller på en mottagning. Hälften arbetar dagtid måndag till fredag. Men många arbetar också deltid, 40 procent jämfört med 26 procent ett år efter examen.

Drygt hälften av sjuksköterskorna har uppgett att de är mycket tillfredsställda med arbetstiderna, främst de som inte behöver arbeta på helgerna, de som sällan arbetar över och de som i relativt stor utsträckning själva kan påverka sina arbetstider.

Engagerad yrkeskår

– Det är en otroligt engagerad yrkeskår. Sjuksköterskor tycker i regel om sitt jobb. Men ibland blir arbetsmiljön för belastande och det är för lite tid till återhämtning. Då orkar man inte längre. När de som funderar på att lämna yrket får frågan varför svarar de flesta på grund av arbetstiderna i kombination med väldigt höga krav och hög stress, säger Ann Rudman.

Hälften av de nära 2 500 sjuksköterskor som har svarat i den senaste undersökning uppger att de arbetar över en eller flera gånger i veckan. 40 procent anger att de endast sällan eller ibland känner sig utvilade efter en helg eller två dagars ledighet.

Mer än hälften av dem bedömer att personalbemanningen på arbetsplatsen inte motsvarar patienternas faktiska behov av vård. Bara tolv procent anser att patientsäkerheten är utmärkt på deras arbetsplats.

Mer om ämnet

Dela artikeln
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida