Bemanningsföretag

Norska sjukhus kastar ut hyrfirman Orange

Norska sjukhus kastar ut hyrfirman Orange
Sara Bell, ordförande för sjuksköterskornas fackförbund i Bergen är inte överraskad över granskningens resultat. Den visar att Orange Helse inte följt norsk lagstiftning om minimi-vila och längsta tillåtna arbetstid. Bild: Sidsel Hjelme

Orange har slarvat med löneutbetalningar och brutit mot reglerna för arbetstider och vila för sina sjuksköterskor. Nu har avtalen med Norges hälsoregioner, som ansvarar för sjukhusen, sagts upp.

Den norska filialen av bemanningsföretaget Orange hyr ut sjuksköterskor till både regioner och kommuner i Norge, liksom den svenska Orangefilialen gör i Sverige. Många av hyrsjuksköterskorna kommer från baltiska länder, via Oranges företag i Litauen, Orange Baltic Group.

Men nu har de norska hälsoregionerna fått nog. En granskning av revisionsfirman Deloitte visar att norska Orange Helse har brutit mot flera av kraven i ramavtalen med regionernas inköpsorganisationen.

Det har lett till att de tre av Norges fyra hälsoregioner som hade avtal med Orange har sagt upp dem.

Gäller nio inhyrda

De norska sjuksköterskornas fackförbundstidning Sygepleien skriver att det här är slutet för Orange Helse på sjukhusen och drar slutsatsen att hälsoregionernas inköpsorganisation för vårdföretag närmast slaktar Orange Helse som en seriös aktör.

De skriver på sin webbsida att ”sammanlagt är brotten av en sådan karaktär att det är oförenligt med kraven som ställs för att vara en kompetent och kvalificerad leverantör av hälsopersonal”.

Orange Helse har inget stort uppdrag på sjukhusen, utan har under en prövoperiod sedan förra året hyrt ut 9 vikarier på 83 uppdrag. För fem av dem har den norska arbetsmiljölagens bestämmelser överträtts vad gäller arbetstid och rätt till vila. Lagen har ett minimikrav på 28 timmars sammanhängande vila under en sjudagarsperiod.

Bara sju timmar vila

I flera av fallen har sjuksköterskorna arbetat växelvis på sjukhusen och i kommunal vård. En uthyrd sjuksköterska hade bara sju timmars vila mellan två arbetsperioder och blev uthyrd växelvis mellan ett hälsoföretag i Oslo och kommunen. En annan arbetade 19 dagar i rad i december 2015.

Löneutbetalningarna har flera oklara punkter. Timlönen har varit för låg. Till viss del har ersättning för bostad och resor räknats samman med lönen.

Orange Helse har inte haft procedurer för inhämtning av information från uppdragsgivaren om vad motsvarande lön för en anställd hade varit, som ska ske enligt avtalen. De inhyrda har också bara fått kvälls- och nattillägg till klockan sex, vilket ska vara till klockan sju.

Stora i Bergen

Orange Helse är stora i Bergens kommun. Där har sjuksköterskornas lokala fackförbundsledare Sara Bell, hört många graverande historier från inhyrda sjuksköterskor, både från Orange och andra företag.

– Jag är inte överraskad. Det här stämmer med vår uppfattning om Orange Helse i fackförbundet. Det visar dessvärre att kommunerna inte har uppsikt över vad som sker med den inhyrda arbetskraften i offentlig sektor, säger hon till Sykepleien.

Nils Kristian Paulsen har en chefsposition hos Orange Helse. Han känner inte igen sig i beskrivningen av situationen.

– Även om uppsägningsbrevet innehåller fel och missförstånd tar Orange Helse kritiken mycket allvarligt. Vad gäller de brott mot arbetstidsbestämmelserna som man funnit håller vi med om att de är helt oacceptabla. Våra interna riktlinjer har inte följts.

I Norge drivs sjukhusen av de fyra hälsoregionerna, men kommunerna styr över sin vård självständigt.

– Jag uppmanar kommunerna att gå igenom sina avtal med Orange Helse och andra aktörer för att försäkra sig om att liknande brott mot lagen inte förekommer. Det är viktigt för de utsatta och för patienterna, säger Eli Gunhild By, ordförande för det norska Sykepleierforbundet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida