Norska sjuksköterskestudenter vill ha nationellt examensprov

Norska sjuksköterskestudenter vill ha nationellt examensprov
Ett nationellt examensprov ska prövas i den norska sjuksköterskeutbildningen. Arkivbild: Colourbox

Hur de norska sjuksköterskestudenternas kunskap utvärderas varierar stort mellan lärosätena i Norge. I ett pilotprojekt ska nu ett nationellt prov i teoretiska ämnen testas. Studenterna är positiva. En nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskestudenter har länge funnits i Sverige, men alla  lärosäten behöver inte delta.

Norska sjuksköterskestudenter tycker att gapet är stort mellan de krav som ställs för att uppfylla målen i utbildningen och den kompetens de faktiskt har när de examineras. Variationerna i hur studenterna bedöms under utbildningens gång är också stora, konstateras i en artikel i senaste numret av den norska fackförbundstidningen Sykepleien. I dag finns 28 olika utbildningsplaner, en för varje lärosäte i Norge.

Nu är ett pilotprojekt på gång med ett test som samtliga studenter i avgångsklasserna erbjuds att delta i, vilket Studentföreningen, NSF Student, uppmanar så många som möjligt att göra. I testet ingår de teoretiska ämnena. Föreningen konstaterar att det finns begränsningar i vad ett nationellt prov kan visa, men att det är bättre att testa det som går att testa än att inte göra något alls.  

I Sverige har en nationell klinisk slutexamination funnits i många år. Det är frivilligt för högskolorna och universiteten att delta, men flertalet av landets lärosäten gör det. Den innehåller ett teoretiskt prov med patientfall, som alla studenter gör samtidigt några veckor innan de tar examen, och ett bedsideprov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida