Nu finns kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskan

Nu finns kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskan
Rolf Tannerskog är ordförande i Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård.

I dag presenterar Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, TRIHS, och Svensk sjuksköterskeförening en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. ”Vi vill visa att professionen finns”, säger ordföranden Rolf Tannerskog.

Alla sjuksköterskor arbetar med telefonrådgivning, mer eller mindre. Att det är en grannlaga uppgift att göra bedömningar per telefon har inte minst det senaste årets tragiska händelse med Emil, som dog efter att inte ha fått hjälp i tid, visat. I det fallet gjorde en sjuksköterska på SOS-alarm bedömningen att Emil hade panikångest. 

Rolf Tannerskog, som är ordförande i föreningen för sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning, har nu tillsammans med sina kolleger arbetat fram en kompetensbeskrivning. Med den vill de lyfta fram den kompetens som en telefonsjuksköterska behöver för att bedriva sjukvårdsrådgivning per telefon.

Den beskriver telefonsjuksköterskans unika och professionella kompetens.  

– Det är en sorts beskrivning av vad en telefonsjuksköterska gör, eller förväntas göra, säger Rolf Tannerskog.  

På sikt vill föreningen också få till stånd en specialistsjuksköterskeutbildning på 60 poäng.     

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida