Kunskapsöversikt

Nu finns nya råd om allergi och korsallergi

Nu finns nya råd om allergi och korsallergi
Den vanligaste korsallergin i Sverige beror på att björkpollen har liknande allergener som bland annat hasselnötter och äpplen. Foto: Getty images

Korsallergi – att till exempel vara allergisk mot äpplen och hasselnötter för att man har en björkpollenallergi – är vanligt. Men det är viktigt att skilja från ren födoämnesallergi. Livsmedelsverket har gett ut en ny kunskapsöversikt.

Den nya vetenskapliga kunskapsöversikten om allergi och korsallergi mot vegetabilier riktar sig till dietister, sjuksköterskor, läkare och andra inom vården som möter patienter.

Nötter, baljväxter, frön, frukt och grönsaker är de vanligaste orsakerna till matallergi bland ungdomar och vuxna. Man kan antingen ha en primär allergi, alltså vara allergisk mot själva livsmedlet i sig, eller ha en korsallergi.

Den vanligaste korsallergin i Sverige beror på att björkpollen har liknande allergener som bland annat hasselnötter och äpplen. Det ger oftast lindrigare symtom med klåda i munhåla och svalg. Är det däremot en primär allergi, där man är allergisk mot själva livsmedlet i sig, kan man reagera med mycket svåra, ibland livshotande, symtom.

‒ Det är viktigt att skilja de två allergityperna åt för att inte oroa och begränsa livet i onödan för personer som ofta får väldigt milda symtom, säger Ylva Sjögren Bolin, rådgivare på Livsmedelsverket.

Stora variationer

I Livsmedelsverkets nya kunskapsöversikt beskrivs de vegetabilier som kan ge primär allergireaktion eller korsallergi, vilka olika reaktioner som kan uppstå och hur vanligt det är.

Det är stor variation mellan olika individer när det gäller mängden som orsakar en allergisk reaktion. De mest känsliga kan bli sjuka av bara några milligram, medan andra reagerar först när de ätit ganska stora mängder.

Kunskapsöversikten pekar också på att det är mycket ovanligt med luftburna allergiska reaktioner mot livsmedel. Allergiska reaktioner mot mat beror nästan alltid på att personen ätit något, inte att allergenen andats in.

Här hittar du Livsmedelsverkets kunskapsöversikt: Allergi och korsallergi mot nötter, frön, baljväxter, frukter och grönsaker

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida