forskning

Nu kan fler hjärtan transplanteras

Med en ny metod går det att förvara hjärtan i tolv timmar i stället för dagens fyra timmar. Det gör det möjligt för betydligt längre transporter och fler transplantationer.

En första operation, på människa, med den nya metoden genomfördes på Skånes universitetssjukhus under förra veckan, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

– Det innebär i princip att vi kan hämta hjärtan för transplantation från hela Europa, säger thoraxkirurg Johan Nilsson, adjungerad professor vid Lunds universitet, som tillsammans med ett team med tre kirurger genomförde operationen.

Fungerar på djur

På plats fanns också Stig Steen, tidigare thoraxkirurg på SUS och senior professor, som uppfunnit metoden. Han och hans forskargrupp har under många år visat att den fungerar utmärkt på djur.

Den nya förvaringsmetoden innebär att hjärtat med hjälp av en maskin förses med viktiga substanser i en syresatt lösning. På så vis förlängs förvaringstiden för det donerade hjärtat från dagens cirka fyra timmar till åtminstone tolv timmar.

Fler hjärtan kan användas

Sammanlagt sex patienter ska nu opereras inom ramen för en studie, som är godkänd av Etikprövningsnämnden. Redan under hösten planerar Skånes universitetssjukhus att operera ytterligare två patienter med den nya metoden.

Om den visar sig fungerar lika bra på människa som på djur blir det möjligt att använda betydligt fler hjärtan till transplantation. Dessutom kan fördelningen av organ i Sverige optimeras eftersom man kan skapa ett gemensamt donationsområde istället för dagens tre. I förlängningen innebär det att den mest passande mottagaren kan erhålla det erbjudna organet oberoende av avståndet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida