IT I VÅRDEN

Snart kan alla patienter läsa sin journal på nätet

Snart kan alla patienter läsa sin journal på nätet
Nästa år kommer allt fler att kunna läsa sin journal digitalt. Foto: Mostphotos

Stockholm är ett av elva landsting som nästa år ger alla patienter digital tillgång till sin egen journal.

22 december 2015

Sedan 2012 har sju landsting och regioner anslutit sig Journalen som är den digitala tjänst som gör det möjligt för befolkningen att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Först ut var Uppsala, därefter Region Skåne.

Under det närmaste halvåret kommer ytterligare elva landsting och regioner att starta upp, däribland Stockholm. Det innebär att större delen av Sveriges befolkning kommer att kunna läsa sin journal via nätet 2016.

Patientens rätt

Systemet bygger på att vårdgivarna ansluter sig till Journalen. I Stockholm är det än så länge bara Capio St Göran som är med, men innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) vill att det ska bli obligatoriskt för samtliga vårdgivare till årsskiftet 2016/17.

– Som patient har du lagstadgad rätt att ta del av din journal. Som det ser ut i dag är det alltför krångligt, säger han.

Hög säkerhet

Daniel Forslund menar systemet har hög säkerhet och att det framför allt är de tekniska lösningarna som gjort att Stockholm inte varit redo förrän nu. Under de senaste åren har landstinget provat en annan digital tjänst som kallas Vårdhändelser, men väljer nu att anpassa sig till det system som redan tillämpas på flera andra håll i landet. På det sättet kan patienten få tillgång till sin journal även från andra landsting och regioner.

Under våren kommer ramar och regelverk att utarbetas med förhoppningen att det ska vara så likt övriga landet som möjligt.

– Det finns mycket erfarenheter från andra landsting som vi kan ha nytta av, till exempel kring vilka delar i journalen som ska vara tillgängliga. Ska patienten endast kunna se signerade anteckningar och provsvar, eller även det som är osignerat? Det är sådant som vi måste ta ställning till, säger Daniel Forslund.

Avlastar vården

Han ser flera fördelar för vårdpersonalen. Pålästa och välinformerade patienter ökar tilliten till vården. Det blir färre telefonsamtal om provsvar och receptförnyelse. Modern sjukvård måste vara öppen och transparent och det är viktigt att stärka patientens egenmakt genom att ge hen till gång till sin egen journal.

– Erfarenheterna från andra vårdgivare visar att tillgången till systemet är mycket uppskattad av patienterna, och att kvaliteteten i journalerna ökar när både vårdpersonal och patienter kan kvalitetssäkra informationen, säger Daniel Forslund.

Konsultation på video

Digitaliseringen skapar även andra möjligheter. Under våren kommer fyra vårdcentraler i Hässelby-Vällingby att pröva videokonsultationer som sedan utvärderas.

– Tanken är att ersättningssystemet ska innehålla fyra olika typer av besök: personligt besök på mottagning, telefonkontakt, e-kontakt samt videokonsultation, säger Daniel Forslund.

Inloggning till Journalen sker med e-legitimation via Vårdguiden 1177. För de som inte har tillgång till e-leg eller internet kommer möjligheten att begära ut papperskopior av sin journal finnas kvar.

Här finns journal på nätet

  • I dag är sju landsting och regioner anslutna till Journalen: Uppsala, Skåne, Västmanland, Jönköping, Kalmar,Östergötland och Halland.
  • Under 2016 tillkommer: Sörmland, Kronoberg, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland, Blekinge, Gävleborg, Västernorrland, Örebro, Jämtland-Härjedalen och Stockholm.
  • Den digitala tjänsten Journalen ägs och finasieras av Inera, ett aktiebolag som ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Företaget koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. 

 

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida