Arbetstider

Ny arbetstidsmodell ger sjuksköterskorna andrum

Ny arbetstidsmodell ger sjuksköterskorna andrum
På en sexveckorsperiod har sjuksköterskorna fyra dagar som de får ägna sig åt reflektion, återhämtning, fortbildning och utvecklingsarbete.

På ortopedkliniken vid Sundsvalls sjukhus stängdes vårdplatser på grund av personalbrist. Nu har en arbetstidsmodell med tid för reflektion och återhämtning gjort det lättare att rekrytera sjuksköterskor.

19 januari 2017

Det är inte bara antalet veckotimmar som påverkar hälsa och arbetsglädje. Nu börjar akutsjukvården skapa arbetstidsmodeller som ger tid för återhämtning, reflektion, handledning och kompetensutveckling. Vårdfokus har tidigare skrivit om modellen 80/10 på Näl i Trollhättan. För några månader sedan startades ett projekt med en liknande modell vid ortopedklinik på Sundsvalls sjukhus.

Med den nya arbetstidsmodellen, kallad 87/13, hoppas sjukhuset kunna vända en utveckling med sjuksköterskebrist, överbeläggningar och stängda vårdplatser. Vårdförbundets ordförande i Västernorrland, Annika Kiel Olsson, berättar att frågan om arbetstiderna och bristen på återhämtning nu är den mest angelägna för medlemmarna.

Orkar inte längre

– Det som först kommer upp på våra medlemsmöten är behovet av bättre villkor när det gäller arbetstiderna. Sjuksköterskorna orkar inte längre med överbeläggningarna och dubbla arbetspass – och nu har dessutom influensan drabbat många ur personalen, säger hon.

Till sist insåg både klinik- och sjukhusledning att något måste göras. Den arbetstidsmodell de sagt ja till hoppas de ska underlätta rekryteringen av sjuksköterskor. Det har redan gett effekt, enligt Annika Kiel Olsson.

– Enhetschefen på ortopeden har berättat att rekryteringen har gått lättare. Tanken med den här modellen är också att nyexaminerade sjuksköterskor ska kunna skolas in i ett lugnare tempo.

Framtagen av personalen

Mer teamarbete och mer personcentrerad vård är förhoppningen. Arbetstidsmodellen innebär att 87 procent av arbetstiden ägnas åt kliniskt arbete och 13 procent åt reflektion, handledning och kompetensutveckling. Modellen är framtagen av personalen och projektet kommer i första hand att pågå året ut.

– Vi tror på den här arbetstidsmodellen och hoppas att den kommer att leda till att bättre hälsa och lägre sjuktal. Faller den väl ut hoppas vi också att den sprider sig till fler kliniker, säger Annika Kiel Olsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida