Hälsa

Ny broschyr ger kunskap om hälsosamtal vid cancer

Ny broschyr ger kunskap om hälsosamtal vid cancer
Samtal om alkoholvanor, rökning och hälsosam mat kan ha stor betydelse för att förebygga cancer. Arkivbild: Mostphotos

Hälsofrämjande samtal kan ha betydelse både för att förebygga cancer och för att minska risken för biverkningar av behandling och rehabilitering. En ny broschyr ger kunskap om samtalen till teamet kring cancerpatienten.

12 september 2018

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening är några av dem som står bakom en ny broschyr om hur man har samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer. Syftet är att öka kunskapen hos hela teamet kring patienter som har fått diagnosen cancer: kontaktsjuksköterskor sjuksköterskor, dietister fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare.

En halv miljon människor i Sverige har eller har haft en cancerdiagnos och 60 000 personer diagnostiseras varje år. Enligt Världsorganisationen, WHO, kan 30 procent av all cancer förebyggas genom rökstopp, minskat riskbruk av alkohol, tillräcklig fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Kontaktsjuksköterskor, som träffar patienten genom hela vårdkedjan, har en viktig uppgift när det gäller hälsofrämjande samtal.

Rekommendationer från Socialstyrelsen

Enligt broschyren anser Socialstyrelsen att det förebyggande hälsoarbetet har haft en för underordnad ställning inom hälso- och sjukvården – trots att det kan ha en så avgörande betydelse. I reviderade riktlinjer ger myndigheten rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom och ohälsa.

Broschyren berättar om åtgärdsnivåerna enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerade rådgivande samtal och om hur samtalen kan läggas upp. Broschyren är en del i projektet Cancerrehabilitering och återgång till livet, som drivs av Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida