Ny chefredaktör för Vård i Norden

Ny chefredaktör för Vård i Norden
Kim Lützen är senior forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Foto: Jonna Thomasson

Kim Lützen, senior forskare vid Karolinska institutet, känner sig uppiggad av uppdraget.

För ett par år sedan var Vård i Norden nära nedläggning. Men så fick det inte bli, tyckte Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening som då bestämde sig för att ta över ansvaret.

Vid årsskiftet tillträdde Kim Lützén som chefredaktör.

– Tidskriften är viktig – den publicerar forskning som har klinisk relevans för sjuksköterskor men också artiklar inom kategorin grundforskning, säger hon till Vårdfokus.

Kim Lützén är sjuksköterska och har i många år haft en professur vid bland annat Ersta Sköndal högskola och Högskolan Dalarna. Nu är hon senior forskare vid Karolinska institutet.

Ämnet är omvårdnad

En fråga är om Vård i Norden framöver ska publicera artiklar skrivna av andra yrkesgrupper än sjuksköterskor.

– Ämnet ska även i fortsättningen vara omvårdnad, men jag ser fram emot en öppenhet mot artiklar skrivna av andra professioner. Men självklart ska artiklarna ha relevans, säger Kim Lützén.

Mycket kvar att göra

Forskning är fortfarande en viktig del i hennes liv med kopplingar till forskning och Karolinska institutet. Några projekt, doktorander och uppdrag att vara sakkunnig granskare, har hon kvar.

Hur utvecklingen för Vård i Norden ser ut kan hon inte säga så mycket om nu, eftersom beslut ännu inte är tagna, men den nyblivna chefredaktören gillar utmaningen.

– Jag känner mig taggad och uppiggad inför uppdraget, det ska bli spännande.

Tidskriften kommer ut fyra gånger per år och tar löpande emot artiklar precis som tidigare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida