specialistutbildning

Ny distansutbildning för psykiatrisjuksköterskor

Ny distansutbildning för psykiatrisjuksköterskor
Ansvariga lärare på den nya utbildningen är Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi, lektorer i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Bägge är själva specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård.Foto: Luleå tekniska universitet.

Nästa höst startar en helt nätbaserad utbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård vid Luleå tekniska universitet.

Det är stor brist på psykiatrisjuksköterskor. Hösten 2017 öppnar sig en ny möjlighet för den som vill specialisera sig inom området då Luleå tekniska universitet startar en ny nätbaserad utbildning med tio platser.

– Vi vill göra det möjligt att kombinera arbete med studier och vi ser en positiv utveckling där fler och fler arbetsgivare tecknar avtal om akademisk specialisttjänstgöring och på andra sätt försöker underlätta för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Vi tror att det krävs den här typen av flexibla lösningar, säger universitetslektor Sebastian Gabrielsson i ett pressmeddelande.

De två första terminerna innehåller teoretiska studier på halvfart. Den tredje och sista terminen bedrivs studierna på helfart i form av verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vård. Studenterna gör även ett examensarbete på magisternivå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida