Forskning

Ny höftled ledde inte till mer fysisk aktivitet

Ny höftled ledde inte till mer fysisk aktivitet
Forskarna fanns ingen evidens för att patienter rör sig mer efter en höftledsoperation. Metastudien gällde fram tills ett år efter höftledsbytet. Bild: Colourbox

Brittiska forskare blev förvånade över resultatet. Patienterna rörde sig inte mer än innan de fick en ny höftled.

Att byta ut sin höftled mot en protes är en av de vanligaste elektiva operationerna. Den vanligast orsaken är artros och smärta.

Forskare vid universitetet i East Anglia i Storbritannien har gjort en metastudie av forskning på höftledsoperationer och patienternas fysiska aktivitet.

Det visade sig att patienterna inte rör sig mer när de studerats upp till ett år efter sin höftoperation jämfört med innan. Den fysiska aktiviteten som jämfördes i studien var om patienterna promenerade längre, gick snabbare, cyklade eller gick i trappor.

– Vi fann att det inte finns tydlig evidens på förändring av fysisk aktivitet efter kirurgin, säger Tom Withers, forskningsledare för studien, i en kommentar.

I studien ingick data från 17 studier där sammanlagt 1 030 patienter ingick som fått en höftledsprotes.

– Den vanligaste orsaken till ett höftledsbyte är att minska smärtan vid rörelse. Vi förväntade oss att se att mängden fysisk aktivitet skulle öka efter operationen, så vi är förvånade över resultatet, säger Tom Withers.

Han menar att fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet efter en höftoperation är välkända.

– Därför är resultatet i studien viktigt för vårdpersonal för det tyder på att patienterna bhöver bli uppmuntrade till att bli mer fysiskt aktiva.

Studien är publicerad i tidskriften Clinical Rehabilitation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida