Palliativ vård

Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i palliativ vård

Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i palliativ vård
Mycket har hänt sedan den förra kompetensbeskrivningen publicerades 2008.

Den uppdaterade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad ger ny kunskap kring förhållningssätt och vård av patienter vid livets slut.

Den första utgåvan av kompetensbeskrivningen publicerades 2008. Under de snart tio år som gått sedan dess har mycket hänt när det gäller kunskaperna om patienters behov av palliativ vård och närståendes behov av stöd.

Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO, har nu reviderat kompetensbeskrivningen utifrån aktuell kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet. Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening har Riksföreningen, som bildades 2002, till uppgift att utveckla sjuksköterskors yrkeskunnande, professionella roll och yrkesetiska förhållningssätt i palliativ omvårdnad.

Den nya kompetensbeskrivningen ska, enligt föreningens ordförande, Christine Karlsson, skildra den kompetens som krävs i möten, både med patienter och deras närstående, i samband med obotlig sjukdom, döende och död.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida