yrkesprognos

Ny prognos: Fortsatt stor brist på arbetskraft

Ny prognos: Fortsatt stor brist på arbetskraft
Det kommer att bli nödvändigt att locka många av dagens barn och unga att utbilda sig inom vården för att täcka behovet av arbetskraft. Foto: Getty images.

Vårdförbundets yrkesgrupper finns alla med på listan över yrken med störst brist på arbetskraft. Fler av dagens unga kommer att behöva utbilda sig till sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor för att täcka behovet.

I dag presenterar Arbetsförmedlingen sin årliga yrkeskompass för 200 yrken. Det är fortsatt brist på utbildad personal och goda chanser till jobb inom tre av fyra yrken. Framför allt inom yrken som kräver utbildning, gärna en yrkesutbildning på gymnasiet eller på högskolan.

När det gäller Vårdförbundets yrkesgrupper är det mycket liten konkurrens om jobben i så gott som hela landet. Klicka på länken för respektive yrkesgrupp för att se Arbetsförmedlingens prognos:

Grundutbildade sjuksköterskor: Mycket liten konkurrens om jobben både nu och på fem års sikt. Ett ökat vårdbehov de kommande åren gör att efterfrågan på sjuksköterskor kommer att öka. Samtidigt väntas inte tillräckligt många examineras för att möta efterfrågan på fem års sikt.

Specialistutbildade sjuksköterskor inom akutsjukvård: Mycket liten konkurrens om jobben i hela landet nu och på fem års sikt. De närmaste åren väntas 800 per år examineras, vilket är fler än de som slutar och därför borde bristen minska. Men samtidigt ökar efterfrågan så bedömningen är att bristen består.

Specialistutbildade sjuksköterskor inom allmän sjukvård: Mycket liten konkurrens om jobben i hela landet nu och på fem års sikt. Många går i pension och det är inte tillräckligt många som utbildas för att möta det och en ökande efterfrågan. För vissa inriktningar väntas dagens brist till och med förvärras, som för exempelvis distriktssköterskor och psykiatrisjuksköterskor.

Barnmorskor: Mycket liten konkurrens om jobben i så gott som hela landet. Bristen på barnmorskor väntas bestå även på fem års sikt.

Röntgensjuksköterskor: Mycket liten konkurrens om jobben i så gott som hela landet. Eftersom inte tillräckligt många examineras för att möta efterfrågan väntas bristen bestå på fem års sikt.

Biomedicinska analytiker: Mycket liten konkurrens om jobben i större delen av landet. Endast i Dalarna uppges att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på biomedicinska analytiker. Eftersom medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög finns ett stort behov av att ersätta de som går i pension, men det examineras inte tillräckligt många så bristen väntas bestå.

Topplistan

Yrken på högskolenivå där det råder störst brist på ett års sikt:

 • Arbetsterapeuter
 • Barnmorskor
 • Biomedicinska analytiker
 • Civilingenjörsyrken
 • Fritidspedagoger
 • Fysioterapeuter (sjukgymnaster)
 • Förskollärare
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Ingenjörer och tekniker
 • Läkare
 • Läraryrken
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Poliser
 • Psykologer
 • Specialistsjuksköterskor
 • Speciallärare och specialpedagoger
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter
 • Systemtestare och testledare
 • Tandläkare
 • Tandhygienister, tandtekniker och ortopedingenjörer

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida