Utbildning

Ny specialistutbildning med fokus på kroniskt sjuka

Ny specialistutbildning med fokus på kroniskt sjuka
Studenterna kommer bland annat att få läsa om symtom och riskbedömning, patofysiologisk systempåverkan och patientundervisning. Arkivbild: Getty Images

Till hösten startar en specialistutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola som ska rusta sjuksköterskor för vård av personer med långvarig ohälsa och sjukdom.

Medicinska framsteg har gjort att allt flera i dag lever med sjukdomar som tidigare inte kunde behandlas. Det kan till exempel handla om cancer, svåra hjärttillstånd eller neurologiska sjukdomar. Ofta förekommer flera olika diagnoser samtidigt vilket skapar en komplex hälsosituation både för den drabbade och för anhöriga.

Här har sjuksköterskor en central en roll i att stödja patientens egna lärande och egenvård.

– Som sjuksköterska behöver du andra kunskaper och färdigheter än om du tänker tio, tjugo år tillbaka i tiden, säger Åsa Kneck, sjuksköterska, medicine doktor och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i ett pressmeddelande.

Därför startar högskolan i höst en helt ny specialistutbildning, Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom. Förutom fördjupade medicinska kunskaper ska kursen ge färdigheter i samtal och bemötande. Sjuksköterskorna kommer även att få lära sig att arrangera patientutbildning och stöd till egenvård och livsstilsförändringar.

Utbildningen motsvarar 60 högskolepoäng och ansökningen öppnar den 15 mars. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida