Ny teknik hjälper distriktssköterskor hitta äldre med strokerisk

Ny teknik hjälper distriktssköterskor hitta äldre med strokerisk
Med tum-EKG kan patienten själv kolla risken för stroke.

Hittills har 22 fall av hjärtflimmer upptäckts hos äldre kommuninvånare i Osby, Hässleholm och Simrishamn.

Många gamla har förmaksflimmer utan att märka något av det samtidigt som de löper stor risk att drabbas av stroke. Och när de gör det är dödligheten större och det är fler som behöver särskilt boende i de åldrarna än då yngre personer drabbas.

81-åringar erbjuds

Därför tog neurologen Magnus Esbjörnsson på Hässleholms sjukhus initiativ till screening av äldre, berättar SVT Sydnytt. Eftersom det rör sig om en stor grupp äldre kom han och hans kolleger på att distriktssköterskorna kunde passa på att ta ett enkelt så kallat tum-EKG vid sina vanliga besök hemma hos den äldre.

Dessutom erbjuds numera de äldre i Hässleholms kommun som inte har behov av hemsjukvård eller hemtjänst ett gratis hembesök det år de fyller 81 år.

Tre minuter tar det att göra ett tum-EKG. Resultatet skickas till hjärtmottagningen på Hässleholms sjukhus för analys.

Spara stort lidande

Hittills har cirka 800 personer i Osby, Hässleholm och Simrishamn undersökts och 22 fall av hjärtflimmer har upptäckts. De har fått blodförtunnande läkemedel. Om de i stället hade drabbats av stroke skulle det ha kostat samhället 2,5 miljoner kronor per patient.

Neurologen Magnus Esbjörnsson hoppas att fler kommuner ska införa screening.

– Det skulle kunna bespara många människor stort lidande, säger han till Sydnytt.

Fakta tum-EKG

  • Med tum-EKG registrerar patienten själv sitt EKG genom att placera höger och vänster tumme på en liten bärbar enhet under 30 sekunder. Uppgifterna skickas automatiskt till en central databas för analys.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida