Granskning

Ny utbildning för sjuksköterskor i hemsjukvård

Ny utbildning för sjuksköterskor i hemsjukvård
I takt med att allt fler patienter vårdas i hemmet behövs fler sjuksköterskor med specialistkunskaper i avancerad hemsjukvård. Arkivbild: Getty images

Efter att ha ställt in årets distriktssköterskeutbildning satsar Mälardalens högskola nu på att skapa en ny sorts specialistsjuksköterskeutbildning- skräddarsydd för vård i hemmet.

När Vårdfokus granskat platsläget på landets specialistutbildningar saknas över 500 studenter. Ett av programmen som har flest tomma platser är distriktssköterskeutbildningen, här fattas drygt 150 studenter.

Läs mer: Rekordfå läser till distriktssköterska

Samtidigt är distriktssköterska den mest populära specialiseringen bland sjuksköterskor enligt en färsk rapport från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, och Socialstyrelsen. Hur går det ihop?

Frågade sjuksköterskorna

Ett lärosäte som velat förstå detta är Mälardalens högskola. Efter att ha märkt av ett minskat intresse och färre sökande valde man att helt ställa in höstens distriktssköterskeutbildning. 

– Antalet sökande var för få för att utbildningen skulle vara bärande, säger Anders Widmark, specialistsjuksköterska inom anestesivård och intensivvård och högskoleadjunkt.

Anders Widmark.

Han har varit ansvarig för ett större projekt kring specialistutbildningarna som genomfördes förra året på Mälardalens högskola. Syftet var att ta reda på hur sjuksköterskornas behov av specialistutbildning ser ut för att kunna utforma fler och mer behovsanpassade utbildningssatsningar.

Ger inte tillräckligt mycket

I projektet ingick en bortfallsanalys där högskolan kontaktade sjuksköterskor som fått plats och sedan tackat nej, eller hoppat av studierna. Många svarade att den främsta anledningen var att de inte fick utbildningen betald. 

Andra uppgav att de behövde ett mer flexibelt lärande som går att kombinera med jobb. Tiderna på campus var ofta fasta och arbetsgivaren hade svårt att släppa iväg sina medarbetare. En del hoppade av studierna av personliga skäl.

Något som särskilt fångade högskolans intresse var sjuksköterskor som uppgav att de inte såg vad en specialistutbildning skulle kunna ge dem, varken i nya arbetsuppgifter eller i löneförhöjning.

– Vissa beskrev att arbetsuppgifterna för en specialistutbildad inte skilde sig särskilt mycket från en som var grundutbildad, berättar Anders Widmark.

Flätade samman behoven

I projektet ingick också att ta reda på arbetsgivarens kompetensbehov och man har gjort en rad verksamhetsintervjuer. I takt med att allt sjukare patienter vårdas i hemmet och de slutsatser som dras i bland annat Anna Nergårdhs utredning om nära vård behövs en ny typ av specialistkompetens hos sjuksköterskorna.

För att möta sjuksköterskornas önskemål och verksamheternas behov arbetar nu Mälardalens högskola för en helt ny specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet.

Studenterna kommer bland annat att få lära sig mer om:

  • preventiva, habiliterande och rehabiliterande omvårdnadsinsatser
  • kliniska bedömningar
  • palliativ vård i hemmiljö
  • hälso- och välfärdsteknik

Öppen för alla

Även om det är en bit kvar innan allt är klart är tanken att det ska bli en reguljär specialistutbildning på 60 högskolepoäng som ska vara öppen för sjuksköterskor från hela landet att söka. En stor del av studierna kommer att vara webbaserade.

Planen är att starta upp den nya specialistutbildningen som enstaka kurser redan till vårterminen 2019 för att sedan under 2020 ta in sökande till ett helt utbildningsprogram.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida