Organisering av vården

Ny webbplats ger svar på vem som får göra vad i vården

Ny webbplats ger svar på vem som får göra vad i vården
Med en ny webbplats ger Socialstyrelsen svar på vem som får göra vad i vården och tandvården.

Vem har rätt att ställa en diagnos eller granska en röntgenbild? Varje år får Socialstyrelsen tusentals liknande frågor. På en nyupprättad webbplats ger myndigheten besked om vad som gäller.

– Förhoppningen är att webbplatsen ska vara ett stöd för vårdgivare och klargöra att de har ganska stora möjligheter att planera verksamheten på ett mer flexibelt sätt än de kanske gör i dag, säger Brita Schedin som är Socialstyrelsens projektledare för satsningen.

Under 2016 svarade Socialstyrelsens upplysningstjänst på inte mindre än 4 319 frågor om hälso- och sjukvård. Cirka 60 procent av dem handlade om vem som får göra vad i vården och tandvården. I genomsnitt ställdes drygt sju sådana frågor om dagen.

Socialstyrelsen har tidigare gett ut en handbok om vem som får göra vad. Denna har nu, på uppdrag av regeringen, uppdaterats och digitaliserats för webben. På den nya webbplatsen (se länk intill artikeln) ges svar på ett antal vanliga frågor om vilka arbetsuppgifter som är särskilt reglerade enligt lag och vilka uppgifter vårdgivaren själv kan fördela efter personalens kompetens.

Generellt finns det få rättsliga hinder mot att omfördela arbetsuppgifter mellan personalgrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården. Regelverken ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte vem som utför dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida