Specialistutbildning

Diabetessjuksköterskor med högre kompetens är redo

Diabetessjuksköterskor med högre kompetens är redo
Alma Dautovic hoppas att satsningen på specialistsjuksköterskor inom diabetesvård genererar fler intresserade sjuksköterskor inom detta bristyrke.

I dagarna blir de första sjuksköterskorna med specialistutbildning inom diabetesvård klara. Med nya kunskaper känner sig Alma Dautovic rustad för nya utmaningar, men frågan är hur hennes arbetsgivare kommer att värdesätta hennes specialistkompetens.

Fyra år efter att regeringen beslutade om göra specialistsjuksköterskeutbildningen mer flexibel, så att olika inriktningar kan anordnas utifrån de behov som finns i vården, börjar det nu dyka upp sjuksköterskor med nya titlar.

Nygammal titel

En av dem är Alma Dautovic från Vänersborg. Hon har visserligen kallat sig diabetessjuksköterska förut efter att ha läst 15 högskolepoäng omvårdnad vid diabetes, men nu omfattar utbildningen totalt 60 högskolepoäng och hennes yrkestitel blir skyddad. I dagarna har hon precis skickat in den sista kursuppgiften till Högskolan i Skövde och om den blir godkänd, vilket hon räknar med, når hon sitt mål att bli specialistsjuksköterska inom diabetesvård.

Det blir hennes andra specialistutbildning. I januari avslutade Alma Dautovic studierna till distriktssköterska. En utbildning hon valde främst för att få möjlighet att fördjupa sig inom sitt favoritområde diabetesvård.

– När jag började läsa till distriktssköterska var det inte klart med den nya utbildningen och jag ville försäkra mig om att få den kompetens jag behövde för att arbeta med diabetespatienter. Eftersom jag skrev min uppsats om omvårdnad vid diabetssår har jag fått tillgodoräkna mig poängen. Därför har jag kunnat slutföra den här utbildningen ganska snabbt, säger hon.

Smidig utbildning

I dag är det många sjuksköterskor som har 15-30 poängs vidareutbildning inom diabetesvård och tanken är att de på ett smidigt sätt ska kunna komplettera med enstaka kurser för att få ihop sin specialistutbildning berättar Janeth Leksell. Hon är lektor vid specialistutbildningen för diabetesvård i Uppsala och styrelsemedlem i Svensk förening för diabetessjuksköterskor, SFDS.

– Det är fantastiskt roligt att de är klara nu, vi har ju lobbat för det här länge. Det blir en annan pondus i yrket. Vi vet också från tidigare forskning att högre utbildning hos sjuksköterskorna ger högre vårdkvalitet, säger hon.

Uppsala universitet examinerar nu 18 specialistsjuksköterskor inom diabetesvård där de flesta har fått en individuell validering av tidigare studier. Janeth Leksell berättar att specialistsjuksköterskorna får en annan möjlighet till progression i sin yrkesutövning och kan gå vidare till forskning om de önskar. De läser också 7, 5 högskolepoäng farmakologi som kan ligga som grund om det blir aktuellt med utökad förskrivningsrätt i framtiden. Med evidensbaserad kunskap kommer de även att bli viktiga aktörer i diabetsfrågor menar hon.

Oklart om lönen

Med specialistutbildningen i ryggen känner sig Alma Dautovic förväntansfull och redo att axla sitt nya ansvar. Hon kommer att jobba kvar som diabetessjuksköterska på specialistmedicinmottagningen i Trollhättan, men fortfarande vet hon inte hur hennes kompetens kommer att tas till vara.

– Min chef har inte kunnat svara på om det gör något extra på lönen eller om mina arbetsuppgifter blir annorlunda. Men flera av mina kurskamrater har blivit lovade ekonomiskt påslag, vilket jag tycker borde vara en självklarhet efter att man fullföljer studier på avancerad nivå. All utbildning på denna nivå vidgar ens vyer och resulterar i bättre och säkrare personcentrerad vård så mina förhoppningar är stora, säger hon. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida