Nutrition

Nya råd som ska göra äldres måltider bättre

Nya råd som ska göra äldres måltider bättre
Äldre personer behöver få behålla sitt sätt att leva och sina vanor. Det gäller både på äldreboende och inom hemtjänst. Arkivbild: Getty Images

Många små energitäta mål, mer fokus på individen och mer kunskap till personalen. Det är några exempel på Livsmedelsverkets nya råd som ska minska risken för undernäring hos äldre inom hemtjänst och särskilda boenden.

Att motverka undernäring är en av de största utmaningarna inom äldrevården. En person som är undernärd har lättare att falla, få en fraktur och utveckla trycksår. Hen har också fyra gånger större risk att dö i förtid. Men att få till näringsrika och lockande måltider är inte alltid så lätt när tiden ofta är knapp och resurserna begränsade.

Många yrkesgrupper berörs

Nu publicerar Livsmedelsverket nya råd, Bra måltider för äldre, som ska underlätta och utveckla kvalitetsarbetet med måltider i äldreomsorgen. Råden riktar sig till alla från beslutsfattare och verksamhetschefer till biståndshandläggare, måltidspersonal och vård- och omsorgspersonal.

I ett pressmeddelande skriver myndigheten att måltiderna behöver i högre grad utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det kan handla om att få flera små, energi-och proteintäta mål utspritt på hela dygnet, att måltidsmiljön är trevlig och att det finns möjlighet till en god sittställning.

Det handlar också om att locka med alla sinnen, som ljus och lukt och låta måltiden bli tillfälle för gemenskap- om personen önskar det. Här finns tips på hur man lätt kan öka energi- och proteininnehållet i maten för att optimera näringsintaget hos de med liten aptit.

Låt de äldre få tycka till

Livsmedelsverket uppmuntrar till att äldre får möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör maten, som att komma med menyförslag eller dryckesönskemål.

För personal inom äldrevård och hemtjänst kan fyrkantiga strukturer och rutiner göra det svårt att individanpassa måltiderna för de äldre. De nya råden förutsätter flexibla arbetssätt och att verksamheterna vågar prova nya vägar, menar Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

– Mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i trivsam miljö är därför ingen lyx, utan bör ses som en rättighet för alla äldre, säger hon.

Läs också: Locka fram lusten?att äta

 

Fem framgångsfaktorer för dig som har ansvar för måltider inom äldreomsorgen

•Fokusera på individen – det finns inte en universallösning som passar alla äldre.

•Satsa på kunskap och kompetens hos personalen.

•Se till helheten – utgå från Måltidsmodellens sex kvalitetsområden: god, trivsam, integrerad, näringsriktig, hållbar och säker.

•Tydliggör ansvarsområden och möjliggör samarbete.

•Se till att personalen har tid för måltidsarbetet. Sätt upp mål, prioritera måltiden och fråga efter resultaten.

Råden är grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. De vetenskapliga underlagen finns publicerade på Livsmedelsverkets webbplats.

Fakta: Livsmedelsverket

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida