Nya rapporter om fel läkemedel och sena leveranser från Apotekstjänst

Nya rapporter om fel läkemedel och sena leveranser från Apotekstjänst
Den som får sin medicin i en dospåse måste vara säker på att leverantören har lagt dit rätt läkemedel. Arkivbild: Colourbox

Fem medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Västsverige slår nu larm till Inspektionen för vård och omsorg om fel och uteblivna leveranser av dosmedicin.

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i Fyrbodal, Södra Älvsborg, Skaraborg, Södra Bohuslän och Göteborgs stad har med oro följt utvecklingen efter att Apotekstjänst AB tagit över som leverantör av dosdispenserat läkemedel från Apoteket AB.

I avvikelserapporterna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Läkemedelsverket skriver de bland annat att leveranser av läkemedel är försenade, att det inte kommer påminnelser om att recept har gått ut och att fel läkemedel ligger i dosbanden.

De flesta kommunerna har problem

Vårdfokus har tidigare skrivit om masen och kommunsjuksköterskor i Uddevalla som har reagerat på bristerna hos Apotekstjänst AB och skickat både lex Maria-anmälningar och avvikelserapporter till IVO.

Tommy Carlgren, mas i Vänersborgs kommun, förklarar att problemet med dosmedicinerna har pågått under hela sommaren i de flesta av kommunerna inom Västra Götalandsregionen.

– Högt arbetstryck och det faktum att vi ville ha en samlad bild av situationen har gjort att vi inte har skrivit avvikelserapporterna förrän nu. Problemet med förseningar har minskat, men sjuksköterskorna i kommunerna måste fortfarande vara vaksamma i hanteringen av dosmediciner, säger han.

Säkra rutiner räcker inte

Men även om kommunernas rutiner kring läkemedelshanteringen är säkra kan de inte helt kompensera leverantörens brister. Och även om sjuksköterskor har uppmanats att vara vaksamma har omvårdnadspersonal, som delar medicin på delegation, varken kompetens eller ansvar för att avgöra om rätt medicin ligger i påsen.

– Särskilt utlämnade är de patienter som har eget ansvar för sin dosmedicin. Det är inte lätt för den enskilde att veta att det är rätt i påsarna, säger Tommy Carlgren.

En av de allvarliga riskerna som masarna tar upp i sina rapporter till IVO och Läkemedelsverket är att påminnelserna om att ett recept har gått ut inte fungerar.

– Om inte vi får den informationen kan vi inte förmedla till förskrivande läkare att recept behöver förnyas och i värsta fall kan patienter bli utan viktig medicin. Det kan få väldigt allvarliga konsekvenser.

Informerar regionens ansvariga

De fem masarna representerar 49 kommuner i en samverkansgrupp som diskuterar läkemedelsfrågor med tjänstemän på Västra Götalandsregionen, och enligt Tommy Carlgren fortsätter de att hålla läkemedelsansvariga där informerade om problemen med dosmedicinerna.

IVO och Läkemedelsverket utreder hur Apotekstjänst AB uppfyller sitt vårdgivaransvar. I dagsläget vill tjänstemännen på de båda myndigheterna inte säga något om resultatet av inspektionerna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida