Reproduktionsmedicin

Vill höja åldersgränsen för assisterad befruktning

Vill höja åldersgränsen för assisterad befruktning
Sveriges kommuner och landsting rekommenderar enhetlighet i hela landet kring begrepp, kriterier för genomförande, övre åldersgränser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet kring assisterad befruktning. Arkivbild: Mostphotos

Den nedre åldersgränsen bör höjas från 18 till 25 år och ensamstående kvinnor ska behandlas på samma sätt som par, anser SKL som uppdaterat rekommendationerna om assisterad befruktning.

Sedan den 1 april i år kan ensamstående kvinnor som vill ha barn söka hjälp inom den svenska hälso-och sjukvården. Men fortfarande har vården inte kunnat ta emot dem. Formella beslut från landstings- och regionstyrelserna har dragit ut på tiden och Socialstyrelsens kunskapsstöd om assisterad befruktning och donerade könsceller kommer först i december.

I dag publicerar Sveriges kommuner och landstings sjukvårdsdelegation uppdaterade rekommendationer kring assisterad befruktning som föreslås träda i kraft när varje enskilt landsting och region fattat det formella beslutet.

Samma för alla

Det innebär att ensamstående kvinnor ska behandlas på samma sätt som heterosexuella och samkönade par. Alla ska utredas och bedömmas utifrån samma kriterier och behandlingen bör ingå i högskostnadsskyddet. Landsting och regioner beslutar själva om avgifter.

SKL föreslår samtidigt att den nedre åldersgränsen för att starta utredning höjs till 25 år för samtliga patienter.

– Det är en mognadsfråga. Vi tycker att det är rimligt att den ligger på samma nivå som vid ansökan om adoption och regleras i föräldrabalken, säger Åsa Sandgren Åkerman vid SKL.

Barnmorskan och avdelningschefen Lotta Dahl vid Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala välkomnar de nya rekommendationerna.

– Vi vill komma igång med den här verksamheten så snart som möjligt. Här väntar vi på beslut från landstingsstyrelsen den 31 maj och med det här underlaget kan vi förhoppningsvis börja kalla kvinnor för utredning och bedömning redan i sommar.

Ålderns betydelse

Samtidigt reserverar sig Lotta Dahl för den nya åldersgränsen och menar att man även måste beakta de fysiologiska förutsättningarna för att uppnå graviditet och säger att det blir landstingsstyrelsen sak att avgöra detta.

Även på Socialstyrelsen kommer förslaget om den höjda åldersgränsen som en nyhet.

– Jag hade inte hört talas om det förrän nu. Det är inget som vi har hunnit ta ställning i eller kan kommentera. Vi är mitt upp i vårt arbete med att utarbeta det nya kunskapsstödet för assisterad befruktning med donerade könsceller och riktar in oss framförallt på de psykologiska och sociala aspekterna av den särskilda prövningen som görs på par och ensamstående inför en eventuell behandling, säger Bassam Michel El-Khouri, forskare och projektledare på Socialstyrelsen.

Vid Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset finns 36 ensamstående kvinnor som väntar på kallelse samt två remisser från andra landsting. Om landstingsstyrelsen ger grönt ljus hoppas de kunna börja utredningar så snart som möjligt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida