Nya riktlinjer för öroninflammation planeras

Nya riktlinjer för öroninflammation planeras
Ovisshet om uppföljning av barns öroninflammationer kan leda till nya direktiv. Foto: Colourbox

Riktlinjerna för behandling av öroninflammation hos barn upplevs luddiga. Inom kort väntas nya direktiv från Läkemedelsverket.

Förändringarna kommer bland annat att få stor betydelse för sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning. Åldersgränserna för när antibiotika rekommenderas kommer att ändras. En annan nyhet är att det ska specificeras hur uppföljningen efteråt ska ske. I dag råder ovisshet på vårdcentralerna och föräldrarna kan få olika besked om när de ska komma på återbesök med sitt barn.

De nya riktlinjerna väntas publiceras om några veckor.

Läker ofta ut av sig själv

De flesta öroninflammationer läker utan antibiotika, visar en doktorsavhandling från Linköping universitet. Ändå skrivs läkemedel ofta ut.

En av studierna är gjord på barn 2-16 år i Linköping och Kalmar. Det visade sig att öroninflammationen läkte ut lika bra vare sig de fick antibiotika eller inte.  

– De flesta luftvägsinfektioner är virusbaserade och självläkande och antibiotika bidrar inte till läkningen. Studien ger belägg för att förskrivningen av antibiotika kan minska eftersom det ofta skrivs ut fast det inte behövs, säger Thomas Neumark, distriktsläkare inom primärvården i Kalmar län och medicine doktor vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida