Forskning

Nya rön: Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt kan slopas

Nya rön: Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt kan slopas
Forskaren Robin Hofmann demonstrerar vård med syrgas på mask i en ambulans. Bild: Marcus Ericsson/Hjärt-lungfonden.

Att behandla patienter som har normal syremättnad med syrgas vid en hjärtinfarkt ökar inte överlevnaden. Det minskar inte heller risken att utveckla hjärtsvikt. Det visar en långtidsuppföljning av en tidigare uppmärksammad svensk studie.

27 augusti 2018

För precis ett år sedan, i samband med den årliga europeiska kardiologikongressen, ESC, presenterade den svenske läkaren Robin Hofmann en studie som ifrågasatte  rutinmässig syrgasbehandling vid hjärtinfarkt.

Saknar effekt

Hans forskning visade att de patienter som hade normal syrgasmättnad i blodet i samband med hjärtinfarkt, och som behandlades med syrgas, inte hade någon ökad överlevnad jämfört med de som inte fick syrgas.

I en artikel i Vårdfokus sa Robin Hofmann då att den nya kunskapen skulle kunna innebära att personalen slipper slösa tid och pengar på en onödig behandlingsmetod och istället helt kunna fokusera på patienten.

Skyddar inte mot hjärtsvikt

För att få ytterligare underlag har forskarna gjort en långtidsuppföljning av de mer än 6 000 patienter som ingick i studien. Resultatet presenteras vid årets ESC som pågår denna vecka i München.

– För ett år sedan kunde vi konstatera att syrgasbehandling inte verkar minska risken att dö upp till ett år senare. Nu kan vi bekräfta detta fynd också på lång sikt och även visa att syrgasbehandling inte heller minskar utvecklingen av hjärtsvikt, vilken är den mest befarade komplikationen av hjärtinfarkt, säger Robin Hofmann, som är ansvarig forskare för studien vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Endast vissa patienter

Baserat på detta kan man numera sluta använda syrgas rutinmässigt och sjukvårdspersonalen kan i stället koncentrera sig på mer effektiva åtgärder och skyndsam transport till sjukhuset, menar Robin Hofmann.

Studien har enbart undersökt patienter med normal syremättnad och forskaren framhåller vikten av att fortsätta övervaka syrgasmättnaden hos patienterna. För de som har låg syrgsmättnad krävs skyndsam syrgasbehandling. 

Artikeln ”Long-term effects of oxygen therapy on death or hospitalization for heart failure in patients with suspected acute myocardial infarction” har publicerats i tidskriften Circulation.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida