Arbetsmiljö

Nya satsningar på psykiatrin i Halland möts med skepsis

En ny avdelning, personalpool och stärkt ledningsstruktur ska få psykiatrin på fötter. Men grundproblemen kvarstår, menar Vårdförbundet.

Efter en lång period med höga sjukrivningstal, stor personalomsättning och många resurskrävande patienter inom psykiatrin i Varberg och öppenvården i Halmstad hade skyddsombuden från tre fackförbund tröttnat.

I juni förra året skickade de in en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Flera sjuksköterskor hade uttryckt oro för patientsäkerheten och sin egen legitimation. Arbetsgivarens åtgärd med att öppna och stänga vårdplatser allt efter hur tillströmningen av patienter såg ut var en alltför kortsiktig lösning, berättade Margot Kamruddin på Vårdförbundet i somras.

Svar på anmälan

Nu har Psykiatrin Halland satt ihop ett åtgärdspaket som i dagarna skickas till Arbetsmiljöverket. Goran Delic, förvaltningschef vid Psykiatrin Halland, bekräftar att det har varit en mycket pressad situation, bland annat med sjuksköterskebrist och hård belastning på ledningen.

– Vi har verkligen försökt att lyfta på varenda sten för att se vad vi kan göra, säger Goran Delic.

Med hjälp av ett konsultföretag har avdelningschefer och medarbetare intervjuats och resultaten har redovisats i arbetsgrupper. Problemen som kommit upp har riskbedömts och resulterat i en handlingsplan på varje avdelning.

Exempel på åtgärder

  • Tillsätta biträdande chefer för att avlasta ledningen
  • Öppna en ny avdelning för beroendepatienter. 12 platser +4 tillnyktringsplatser.
  • Starta en bemanningspool
  • Se över lokaler
  • Fortsatt rekrytering av sjuksköterskor

Den nya avdelningen är tänkt att starta succesivt under hösten 2016.

Men Vårdförbundet är skeptisk till förslagen.

– Hur ska man få personal till en ny avdelning om det är svårt redan nu? Om någon söker är det troligtvis från den egna verksamheten och då får kanske en annan avdelning stänga. Det löser inte principfrågorna- som löner, arbetstider och arbetsmiljö. Och en bemanningspool bara rör om i organisationen utan att ta tag i grundproblemen, säger Camilla Tellström, avdelningsordförande för Vårdförbundet Halland.

Ny chef

Enligt Goran Delic kommer den nya avdelningen och bemanningspoolen att bemannas allt eftersom de lyckas rekrytera nya sjuksköterskor. De har redan fått in några sökande. Psykiatri Halland har precis fått en ny tillförordnad verksamhetschef och Goran Delic menar att det är viktigt att få till en fungerande ledning nu för att skapa en attraktiv organisation som personal vill stanna kvar inom.

– Jag ser med tillförsikt och trygghet på framtiden, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida