Kompetens

Nya titeln på Karolinska blev ett privilegium för få

Nya titeln på Karolinska blev ett privilegium för få
Mia Bergenmar är en av få sjuksköterskor som har nått den mest avancerade nivån på Karolinska universitetssjukhusets karriärstege.

Karolinska universitetssjukhusets kompetensstege skulle ge sjuksköterskor möjlighet att göra karriär. Högst upp på stegen finns titeln universitetssjuksköterska. 18 har fått den — en av dem är Mia Bergenmar.

För drygt två år sedan införde Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge en modell för karriär- och kompetensutveckling. Den innehåller sex nivåer där de två högsta har titeln universitetssjuksköterska. För att meritera sig till den allra högsta krävs en specialistutbildning, minst åtta års klinisk erfarenhet, vårdansvarsområde, handledarmeriter och en doktorsexamen.

En av dem som uppfyller kraven är Mia Bergenmar. Hon var bland de första som fick titeln universitetssjuksköterska och för henne betyder den att hon kan bedriva vårdforskning utan att lämna den kliniska verksamheten.

Mia Bergenmar, och ytterligare sju sjuksköterskor, har tjänster eller befattningar som ingår i ett samverkansprojekt mellan Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Projektet innebär bland annat att de under tre år har möjlighet att ägna 30 procent av sin arbetstid till egen forskning.

Ska sprida forskningsresultat

Ett syfte med tjänsterna är att bedriva vårdforskning och att sprida resultaten från forskningen till den kliniska verksamheten. Mia Bergenmar föreläser och handleder sjuksköterskor som bedriver egna forskningsprojekt. Numera har hon sin placering på Gastrocentrum.

– Där har de en tydlig inriktning på personcentrerad vård och ett stort intresse av forskningen inom området. Mina insatser har bland annat bestått i att handleda projekt om att använda livskvalitetsdata på individnivå och att införa och utvärdera personcentrerade arbetssätt, säger hon.

Mia Bergenmar är nöjd, både med hur tjänsten har utformats och med den löneutveckling den har inneburit.

– Jag sökte en tjänst som krävde att jag var disputerad och då förhandlade jag också om min lön. Även om man alltid vill se en löneutveckling är jag ganska nöjd med den månadslön jag fick, säger hon.

En titel för få

Två och ett halvt år har gått sedan modellen infördes. På Karolinska universitetssjukhuset arbetar mer än 5 000 sjuksköterskor. 18 har fått befattningen universitetssjuksköterska. Åtta av dem ingår i samverkansprojektet mellan sjukhuset och KI.

Längre ner på karrärstegen finns titeln biträdande universitetssjuksköterska. För att få den krävs specialistutbildning, minst fem års erfarenhet och ett definierat vårdansvarsområde. Enligt Marie-Louise Orton, omvårdnadschef på Karolinska universitetssjukhuset, har 90 sjuksköterskor fått den befattningen.

Hon hade hoppats på att fler skulle ha fått titeln universitetssjuksköterska vid det här laget.

– Jag hade hoppats på fler, men resultatet är ändå inte dåligt. Alla verksamheter har inte hunnit så långt att de har nivåplacerat alla sjuksköterskor än. Jag hoppas att det sker snart, säger hon.

Läs även: Toppen på stegen innebär inget självklart lönelyft

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida