Nya vårdcoacher i Örebro och Östergötland

Nya vårdcoacher i Örebro och Östergötland
De ska arbeta på patientforum vid universitetssjukhuset i Örebro: Hillevi Schmalfeld, sjuksköterska, Carina Matsborg, sjuksköterska, Gunnel Marcusson, sjuksköterska, Elin Trumberg, bibliotekarie, Veronika Fors, bibliotekarie, Eva Lyly, sjuksköterska och Anna Norén, bibliotekarie.Foto: Lars-Göran Jansson/USÖ

Med Stockholm som förebild kommer nu även landstinget i Östergötland att anställa vårdcoacher. Nästa vecka börjar sex sjuksköterskor med att hjälpa patienter som vill ha vägledning i vården. Och på universitetssjukhuset i Örebro öppnas i dag ett patientforum i entrén där sjuksköterskor ska ge vägledning.

Vårdcoacherna i Östergötland ska arbeta dels med patienter som av olika orsaker har besökt vården ofta under en begränsad tid och dels med dem som är kroniskt sjuka, till exempel i hjärtsvikt.

Till att börja med är det en försöksverksamhet, men om det slår väl ut kan projektet permanentas.

Färre akutbesök

Stockholms läns landsting beslutade nyligen att anställa 100 vårdcoacher. Under en försöksperiod har tio vårdcoacher hjälpt omkring 500 patienter inom Stockholms läns landsting. Det ledde till färre vårddygn, färre akutbesök och bättre överlevnad. Nu räknar landstinget med att de 100 vårdcoacherna ska hinna hjälpa 5 000 av de svårast sjuka patienterna.

Coacherna ska vara specialistutbildade sjuksköterskor som samordnar vårdkontakterna, stöttar patienterna och ger bättre förståelse och kunskap när det gäller symtom, sjukdom och behandlingar.

Vårdlots en idé från Vårdförbundet

Frågan om vårdlots fördes fram av Vårdförbundet redan för många år sedan och har även varit på tapeten både inom den nuvarande borgerliga och den tidigare socialdemokratiska regeringen.

– Det är ett steg i rätt riktning som vi har arbetat för länge, men det kräver att man också löser frågan om bristen på specialistsjuksköterskor, säger Sineva Ribeiro.

Patientforum i Örebro

På Universitetssjukhuset i Örebro prövar man en annan form för att vägleda patienter. Där invigdes i dag något som kallas Patientforum i en av sjukhusets entréhallar. Fyra dagar i veckan finns sjuksköterskor och personal från sjukhusbiblioteket där för att svara på frågor, men de ska inte ge personlig medicinsk rådgivning.

– Vi kommer att hjälpa dem som vill ha mer information om hälsa, sjukdom, väntetider och vill veta mer om patientens rättigheter säger Hillevi Schmalfeld, sjuksköterska på Patientforum.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida