Psykiatri

Nytt vårdprogram ska hjälpa fler med självskadebeteende

Nytt vårdprogram ska hjälpa fler med självskadebeteende
Många, men inte alla, patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom skadar sig själva för att dämpa ångesten. Arkivbild: Mostphots

Nu ska patienter i Stockholm med emotionellt instabilt personlighetssyndrom, där självskadebeteende ofta ingår, lättare få vård. Fler vårdgivare ska kunna behandla patienterna med stöd av ett nytt vårdprogram som den specialiserade vården tagit fram.

Det nya vårdprogrammet riktar sig till personal inom psykiatri, primärvård, somatisk vård och akutsjukvård i Stockholm som träffar patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS. Tanken är att genom att erbjuda ett mer generellt behandlingsalternativ utöver dialektisk beteendeterapi (DBT) och mentaliseringsbaserad terapi (MBT), som används inom specialistpsykiatrin i dag, ska vården kunna ges av ett större antal vårdgivare inom Stockholms läns landsting och därmed korta ner väntetiden för behandling.

Bemötande A och O

EIPS-programmet innehåller riktlinjer för utredning och behandling av patienter med det specifika personlighetssyndromet. Fokus ligger på personalens bemötande och psykologisk behandling av patienterna. Programmet innehåller även stöd för omvårdnadsarbetet

– Det är en grupp som kan upplevas som krävande av vårdpersonal. Patienterna kan ha interpersonella problem som gör att de mår sämre av att vårdas på en avdelning, men det är inte alltid som de visar det. Det kan leda till missförstånd och misstro mellan patient och personal. Därför är det viktigt att personalen får tillgång till kunskap och verktyg som kan hjälpa dem att agera professionellt, säger psykologen Hanna Sahlin som är en av författarna bakom det nya vårdprogrammet som nu lanseras i Stockholms läns landsting.

Samtalsmetodik

Bland annat rekommenderas validering, vilket är ett förhållningssätt och en aktiv samtalsmetod.

– Det handlar om att lyssna och aktivt bemöta det som patienten säger. Det krävs att man är inkännande och nyfiken, säger Hanna Sahlin.

Programmet rekommenderar behandling inom öppenvården i den mån det är möjligt och erbjuder separat behandlingsstöd för barn och ungdomar med EIPS. Läkemedelsbehandling av EIPS-kärnsymtom rekommenderas inte i vårdprogrammet.

 

 

Fakta EIPS

Den psykiatriska sjukdomen emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, tidigare kallad bordeline personlighetssyndrom, innebär omfattande ohälsa med självskadebeteende, ångest, hög självmordsfrekvens samt sänkt social och arbetsrelaterad funktionsnivå.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida