Omvårdnad

Nytt verktyg ska hitta sköra äldre patienter på akuten

Nytt verktyg ska hitta sköra äldre patienter på akuten
Äldre, sköra patienter kan söka för ett symtom, till exempel en fraktur eller hjärtbesvär, men ha flera underliggande sjukdomar och läkemedel som påverkar deras tillstånd.Foto: Johan Alp

Akutmottagningarna vid Akademiska sjukhuset och Falu lasarett ska testa ett nytt screeningverktyg för att enklare upptäcka äldre med stora vårdbehov. Målet är att de ska få snabbare vård och minska risken för att de ska ta skada av att vänta på akuten.

15 december 2017

En tredjedel av alla besökare på akuten är personer över 65 år. Ofta handlar det om äldre, sköra personer med komplexa sjukdomsbilder. Att spendera många timmar på akuten kan i sig förvärra deras hälsotillstånd ytterligare. De riskerar trycksår, fallskador och uttorkning.

Läs också: Kortare väntan för Kjell

Nytt snabbspår tar äldre förbi akuten i Uppsala

Sjukhus samarbetar

Det vill Akademiska sjukhuset och Falu lasarett motverka och planerar tillsammans för flera forskningsstudier på akutmottagningarna med fokus på identifiering av äldre sköra personer.

– Första steget är att hitta de här patienterna, det är en omvårdnadsåtgärd i sig. Därför välkomnas nya verktyg som stöd för personalen, berättar sjuksköterskan och docenten Åsa Muntlin Athlin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Åsa Muntlin Athlin.

Screeningverktyget som ska användas kallas FRESH, FRail Eldery Support researcH group. Det är framtaget vid Centrum för åldrande och hälsa i Göteborg och Sahlgrenska sjukhuset och består av ett frågeformulär som ringar in fyra områden som kan avslöja om personerna behöver extra stöd.

– Det handlar om fyra ganska vanliga frågor som vi kanske frågar patienterna om ändå, till exempel hur mycket man orkar röra på sig eller i vilken utsträckning personen klarar sina vardagssysslor. Poängen är att alla över 65 ska tillfrågas, säger Åsa Muntlin Athlin.

Lätt att använda

Formuläret ska fyllas i av mottagande sjuksköterska helst så snart patienten stiger innanför dörrarna på akuten. Även de som kommer med ambulans ska tillfrågas. Om det blir ja på två frågor av fyra bedöms patienten ha ett ökat vårdbehov. Helst ska patienten svara själv, men om det inte går kan eventuellt anhöriga eller personalen fylla i, vilket i sig tyder på att patienten behöver extra stöd.

Personalen vid akuten på Akademiska sjukhuset har de senste månaderna prövat screeningverktyget FRESH i en pilotstudie med 40 patienter. Enligt Åsa Muntlin Athlin har det fungerat väl och personalen är angelägen om att de här patienterna upptäcks i god tid.

Nogrann uppföljning

Under nästa år kommer de båda akutmottagningarna att börja använda screeningverktyget på samtliga patienter över 65 år. Samtidigt kommer forskare att studera närmare hur ofta de här patienterna söker vård. En interventionsstudie kommer också utvärdera kvaliteten och effekten av verktyget. Planen är att också att utveckla åtgärder som kan hjälpa de här patienterna.

För forskningen ansvarar Åsa Muntlin Athlin, Anna Ehrenberg, professor och sjuksköterska vid högskolan i Dalarna och Ann-Sofie Källberg, sjuksköterska och medicine doktor vid landstinget i Dalarna och Högskolan i Dalarna. 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida