Våld i nära relationer

Nytt webbverktyg ska hjälpa vården att möta våldsutsatta kvinnor

Nytt webbverktyg ska hjälpa vården att möta våldsutsatta kvinnor
Webbstödet lyfter fram gällande regelverk, aktuell kunskap och metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor. Arkivbild: Colurbox

Hur ställer jag frågor om våld till en patient och vad behöver jag tänka på vid en spårsäkring? Det är några av de frågor som vårdpersonal får svar på i ett nytt webbstöd från Nationellt centrum för kvinnofrid.

Med hjälp av faktatexter, fördjupningsfilmer och lärande exempel på webben ska det bli enklare för vårdpersonal att möta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Webbstödet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och tandvården.

Läs mer: Fråga gravida om våld

Konkreta tips

Faktatexterna innehåller olika delar av omhändertagandet av patienten. De handlar bland annat om hur en spårsäkring går till och om hur skador dokumenteras i journalen. Andra aspekter är sekretess och samverkan mellan olika vårdinstanser.  

Här finns även intervjuer med experter inom området och flera lärande exempel från vården.

Fler webbstöd

Webbstödet är framtaget av Nationellt centrum för Kvinnofrid, NCK i samverkan med Socialstyrelsen. Ett liknande webbstöd finns redan för kommuner och en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

I samband med lanseringen av webbstödet ordnas fem regionala seminarier runt om i landet. Tre av dem har redan genomförts i Umeå, Göteborg och Karlstad. Näst på tur står Stockholm 23 april och därefter Malmö 23 oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida