skiftarbete

Nyutbildade sjuksköterskor får lära sig hantera sömnproblem

Nyutbildade sjuksköterskor får lära sig hantera sömnproblem
Ny forskning vill undersöka om det går att påverka sömnen så att inte oregelbundna arbetstider skapar stress. Arkivbild: Mostphotos

Nytt forskningsprojekt ska studera om utbildning och KBT gör det lättare för nyanställda sjuksköterskor att tackla hälsoriskerna med skiftarbete.

Nattarbete och skiftarbete är vårdens gissel. Frågan är om det går att lära sig att hantera och förebygga den stress som skapas av ohälsosamma arbetstider?

Webbtidningen Sunt arbetsliv berättar om forskaren Anna Dahlgren som har doktorerat på en avhandling om sömn och stress, och som nu leder ett forskningsprojekt där nyutexaminerade sjuksköterskor får lära sig att hantera sömnproblem.

Hon riktar sig till nyutbildade eftersom tidigare studier visar att det är svårare att försöka ändra beteenden hos personer som har varit länge i arbetslivet. De nyutbildade sjuksköterskorna ska erbjudas strategier som bygger på KBToch få information om effekterna på sömn utifrån olika arbetstidsscheman. Forskarna kommer sedan att mäta resultatet av insatserna.

Individanpassade scheman

Det finns stora individuella variationer i dygnsrytm och sömnbehov, säger Anna Dahlgren till Sunt arbetsliv. Därför är det också svårt att ge allmänna råd om hur ohälsa ska förebyggas. Om det inte vore för risken att det skulle uppfattas som orättvist tycker hon att scheman borde anpassas efter individens förutsättningar och behov.

De som lider av sömnbrist har svårt att tänka om, att hänga med i vad folk säger och att hitta orden. De har också svårare för att läsa av andra människor, blir lättare distraherade och har problem med att återgå till en arbetsuppgift efter att ha blivit avbrutna. Risken för vårdskador skulle kunna minskas om personer som var mindre lämpade för natt- och skiftarbete slapp sådana arbetstider.

Tupplur kan vara bra

Men enligt Anna Dahlgren finns det saker att göra för att förebygga risker som beror på sömnbrist. Att låta en person byta arbetsuppgift en stund eller tillåta en kortare tupplur, är ett par exempel. Forskningen är tydlig med vad man däremot inte ska göra: Arbetsgivaren ska inte gå ifrån arbetstidslagens regel om en minimigräns för vila mellan arbetspassen.

– Fler och fler studier visar stora problem med scheman där man slutar sent och börjar tidigt. Det verkar vara mer problematiskt än nattarbete. Här är det viktigt att få fram mer kunskap, säger Anna Dahlgren i Sunt arbetsliv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida