Prehospital vård

”Oansvarigt sänka kompetenskraven i ambulanserna”

”Oansvarigt sänka kompetenskraven i ambulanserna”
På allt fler ambulansstationer ersätts sjuksköterskor av ambulanssjukvårdare. Arkivbild: Mostphotos

Hur är det möjligt att frågan om sänkta kompetenskrav inom svensk ambulanssjukvård över huvud taget har väckts? Den frågan ställer sig Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Som Vårdfokus tidigare berättat pågår det en facklig strid inom ambulanssjukvården inom Region Jönköpings län. I en skrivelse till regionpolitikerna föreslår Kommunal att man ska återgå till den tidigare bemanningen med en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare i bilarna. Flera regionråd har uttryckt att de är beredda att utreda frågan.

Sänkta anställningskrav

Enligt Birgitta Wireklint Sundström, universitetslektor vid högskolan i Borås, har det på flera orter tagits beslut på verksamhetsnivå om att sänka nyanställningskraven inom ambulanssjukvården med motiveringen att det råder brist på sjuksköterskor och dessutom är billigare att anställa ambulanssjukvårdare.

Ett exempel är Kalmar, där man under en lång rad av år successivt konverterat ambulanssjukvårdartjänsterna till sjukskötersketjänster. Den utvecklingen har nu sjukhuschefen för Länssjukhuset i Kalmar, Johan Rosen­qvist, stoppat. I lokala medier har han tydligt uttalat att han anser att det inte leder till att kompetensens i ambulanserna sänks när man nu börjat rekrytera ambulanssjukvårdare igen.

I slutet av 90-talet avvecklades utbildningarna för ambulanssjukvårdare eftersom den yrkesgruppen ansågs ha för låg kompetens och bristande befogenheter. År 2005 tog Socialstyrelsen beslut om att det alltid måste finnas minst en sjuksköterska med i ambulansen. Efter det har ambulanssjukvårdarna successivt ersatts av sjuksköterskor med specialistkompetens.

Nya utbildningar för ambulanssjukvårdare

Men på senare tiden har något uppenbarligen börjat hända. Högskolan i Skövde har startat en utbildning för ambulanssjukvårdare. Den stora ambulansentreprenören Falck Ambulans hänvisar på sin hemsida till en privat aktör som utbildar ambulanssjukvårdare.

– Det märkliga är att det samtidigt i landet blåser samma vindar, oavsett om man har problem eller inte inom ambulanssjukvårdens kompetensförsörjning. Det luktar väldigt mycket att man på högre nivå har diskuterat det här och trycker på för att vi ska börja anställa ambulanssjukvårdare igen, säger universitetslektorn Anders Bremer vid Linnéuniversitetet.

”Båda bör vara ambulanssjuksköterskor”

I en debattartikel i Svenska Dagbladet framför Birgitta Wireklint Sundström och Anders Bremer tillsammans med en rad andra akademiker och forskare i Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor sin oro över utvecklingen.

”För att möjliggöra en kollegial dialog om bedöm­ning, vårdåtgärder, läkemedels­behand­ling och att kunna hjälpa patienten till rätt vårdform är det viktigt att båda vårdarna i en ambulans är ambulanssjuksköterskor. Att ta beslut om att acceptera lägre kompetens inom ambulanssjukvården är ologiskt och oansvarigt, dels med tanke på de förändringar som redan gjorts i den övriga hälso- och sjukvården, dels för att en lägre kompetens riskerar att bli samhällsfarlig.”, skriver de bland annat.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida