Ögonkontakt under operation viktigt för vaken patient

Ögonkontakt under operation viktigt för vaken patient
Ann-Christin Karlsson disputerar på en avhandling om vikten av ögonkontakt för patienter som är vakna under operation. Foto: Privat

En ny avhandling visar att ögonkontakt med anestesisjuksköterskan ökar tryggheten.

11 december 2013

Dialogen är alltid viktig. Så även under operationer när patienterna är vakna. ”Anestesisjuksköterskan borde finnas på en visknings avstånd”, sa Ann-Christin Karlsson när Vårdfokus för ett par år sedan intervjuade henne om hennes forskning. Nu disputerar hon på patienters upplevelse av att vara vaken under operation.

I sin avhandling fokuserar Ann-Christin Karlssons på hur vårdande kan bidra till hälsa och välbefinnande. Hon har intervjuat nio personer mellan 52 och 85 år som har genomgått höft- eller knäplastikoperation och som innan ingreppet har fått spinal- och epiduralbedövning.

Att överlämna sin kropp

Avhandlingen tar upp dilemmat med att i en främmande och högteknologisk miljö överlämna sin kropp i vårdares händer, samtidigt som man själv vill ha kontroll över situationen. Patienterna uttrycker att de vill bli sedda och bekräftade, men har också behov av att vara osynliga och inte till besvär.

Att inte ha full tillgång till sina bedövade kroppsdelar gör att det är viktigt för patienten att anestesisjuksköterskan finns i närheten. Med närheten skapas möjlighet till ögonkontakt och kommunikation vilket gör att patientens välbefinnandet ökar under operationen.

– Tryggheten är en stor del av välbefinnandet och att vända på huvudet och få möta anestesisjuksköterskans blick betyder mycket för känslan av bekräftelse och tillit. Det behövs inget prat – det är ögonkontakten som är viktig, säger Ann-Christin Karlsson.

Hoppas på reflektion

Hennes studier visar att det bara var vid en av de nio operationerna som sjuksköterskan satt i jämnhöjd med patientens huvud. Men analyserna av intervjuerna visar inte att patienterna känner sig illa behandlade. De uttrycker mer känslan av en balansgång mellan att känna sig övergiven och känna sig bekräftad.

– Min avhandling har inte vårdarnas perspektiv. Det finns säkert anledningar till att de inte sitter vid huvudändan, men det har jag inte frågat efter. Jag vill påminna om att varje möte mellan patient och vårdare är ett nytt möte och hoppas att min forskning ska öppna för reflektion och eftertanke. 

Fakta

Avhandlingen heter: Att vara vaken under operation i regional anestesi. Från patienters upplevelser till en vårdande modell. Den finns att beställa via lupress@lnu.se.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida