Barnsjukvård

Ökad risk för hjärtsvikt hos för tidigt födda

Ökad risk för hjärtsvikt hos för tidigt födda
Hur påverkas den framtida hälsan hos för tidigt födda när allt fler och yngre överlever? Arkivbild:Mostphotos

Barn som föds för tidigt löper en högre risk att drabbas av hjärtsvikt under barn- och ungdomsåren, visar en ny svensk studie. Risken är totalt sett liten, men är större ju tidigare barnet föds.

Att födas för tidigt innebär en ökad påfrestning på omogna organ och det pågår mycket forskning kring vilka konsekvenser det kan få för den framtida hälsan. Nu har forskare vid Karolinska institutet tittat på sambandet mellan hjärtsvikt och för tidig födsel.

– Vi ser att risken att drabbas av hjärtsvikt är högre bland för tidigt födda och att risken ökar med kortare graviditetslängd. Ju tidigare du föds, desto större riskökning, säger Hanna Carr, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Minskad risk senare

I en så kallas registerstudie av 2,6 miljoner nyfödda 1987-2012 framkommer det att barn födda före den 28:e graviditetsveckan löper 17 gånger högre risk att utveckla hjärtsvikt jämfört med fullgångna barn. För barn födda något senare, i vecka 28-31, sågs en drygt trefaldig riskökning.

Sambanden kvarstod även när forskarna uteslöt barn med missbildningar och justerade för andra faktorer som kan tänkas påverka resultatet såsom födelsevikt, socioekonomiska faktorer och hjärtsjukdom hos föräldrarna.

Även om risken att barnen drabbas av hjärtsvikt totalt sett är liten så kan resultatet vara viktig för framtiden. Om överrisken kvarstår när personerna åldras, eftersom hjärtsvikt är vanligare hos äldre personer, kan den minskas genom en hälsosam livsstil menar forskarna.

Studien är publicerad i Journal of the American College of Cardiology. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida