Arbetstider

Okänd regel för arbetstid kan lösa krisen i Skåne

Okänd regel för arbetstid kan lösa krisen i Skåne
Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet i Skåne, tror inte att medlemmarna tycker att fyra timmar kortare veckoarbetstid är tillräckligt, men att det kan vara en tillfällig lösning. Foto: Anders Olsson

Massuppsägningarna har avlöst varandra i Region Skåne. Efter arbetsgivarens nej till enskilda överenskommelser om arbetstider föreslår nu Vårdförbundet en tillfällig lösning för att hejda avhoppen.

Vårdfokus har tidigare berättat att Vårdförbundets avdelning i Skåne så sent som för ett par veckor sedan meddelande regionen att man ville sätta sig ner och diskutera en tillfällig lösning på arbetstidsfrågan.

Vårdförbundet har föreslagit att arbetsgivaren ska utnyttja det arbetstidsmått för treskift som redan finns inskrivet i kollektivavtalets allmänna bestämmelser. Det är ett mått som i princip ingen använder längre, efter att Arbetsdomstolen i en dom från 1980-talet slagit fast att treskift inte längre förekom inom offentlig sektor.

  • Arbetstidsmåttet för heltid dag är 40 timmar i veckan.
  • Måttet för lätthelgschema, det vill säga blandad dag-, kvälls- och nattjänstgöring, är 38,25 timmar i veckan. Det är det som de flesta i dag går på.
  • Måttet för enbart natt är 36,33 timmar.
  • Och så finns det alltså ett outnyttjat fjärde mått, nämligen 34,33 timmar för treskift.

Genom att föreslå arbetsgivaren att använda treskiftsmåttet på alla som i dag har blandad dag-, kvälls- och nattjänstgöring i regionen hoppas man från Vårdförbundets sida kunna bidra med en tillfällig lösning i avvaktan på att de centrala förhandlingarna avgörs, vilket kan dröja fram till 2018.

Eftersom treskiftsmåttet redan finns inskrivet i de allmänna bestämmelserna behövs inga nya lokala förhandlingar. Däremot behövs nya förhandlingar och ett nytt avtal för dem som arbetar enbart natt. De försök till lokala förhandlingar som har gjorts om arbetstiderna i Skåne har dock snabbt avbrutits eftersom parterna står allt för långt från varandra.

Flera massuppsägningar

På sjukhusen i Kristianstad, Helsingborg, Lund och Malmö har sjuksköterskor och barnmorskor sedan i våras tydligt visat sitt missnöje mot de arbetstider som gäller på nätterna och vid blandad dag-, kvälls och nattjänstgöring.

Efter att majoriteten av barnmorskorna på förlossningen i Malmö och sjuksköterskorna på barnkliniken i Helsingborg sagt upp sig satte regionen för några veckor sedan ner foten. Det blir inga fler lokala överenskommelser om arbetstider.

Beskedet till medarbetarna var att arbetsgivaren vill invänta de centrala förhandlingarna om nattarbetstiderna mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det har inte fått medarbetarna som sagt upp sig att ändra inställning. I stället har barnmorskorna i Malmö nu börjat söka sig till Helsingborg, där en tidigare lokal uppgörelse lett till ett bättre schema.

Om inget radikalt händer hotas delar av den skånska barn- och förlossningsvården av något som kan liknas vid kollaps.

Tror inte alla blir nöjda

– Vi tror inte att medlemmarna tycker att treskiftsmåttet är tillräckligt bra. Det ligger trots allt en bit ifrån våra egentliga yrkanden. Men det kanske kan vara en brygga mellan dagens arbetstidsmått och de nya arbetstidsmåtten som förhandlas centralt, säger Mats Runsten.

Vårdförbundets krav är att varje timme på natten ska motsvara 1,4 timmar.

Hur arbetsgivaren har reagerat på förslaget vet han ännu inte. Men inom kort ska de träffas igen för nya samtal.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida