Ökat intresse men gamla maktstrukturer bromsar

Ökat intresse men gamla maktstrukturer bromsar
Lisbeth Fagerström forskar om sjuksköterskerollen.

Utvecklingen inom vården kräver förändrade yrkesroller. Men vem som gör vad i vården styrs mer av gamla mönster än vad som är bäst för patienterna.

Avancerad klinisk sjuksköterska, AKS, är den titel som professor Lisbeth Fagerström föreslår för det specialistyrke som ligger i ”gråzonen” mellan sjuksköterskans traditionella omvårdnadsarbete och läkarens medicinska behandling. Hon har nyligen kommit ut med den första svenska läroboken inom området där yrkesrollen för avancerad klinisk sjuksköterska definieras (se faktaruta).

— Jag tror att vi själva måste stanna upp och fråga oss hur vi vill att sjuksköterskans roll ska utvecklas, säger Lisbeth Fagerström som är professor i omvårdnad i Norge, samt docent vid Örebro universitet och vid Åbo akademi i Vasa, Finland.

Enligt henne har sjuksköterske­organisationerna i Norden hittills inte tillräckligt tydligt drivit frågan om att skapa en motsvarighet till Nurse Practitioner.

Om Vårdförbundet har tvekat beror det på att det har varit svårt att få med villkoren, anser ordföranden Sineva Ribeiro.

— Redan de som är specialistutbildade får i dag varken tjänst eller lön efter sin kunskap. Ska vi ha en ny yrkesroll med nya befogenheter och mer ansvar måste det värderas och ge bättre villkor, säger Sineva Ribeiro.

Klarar man det så tycker hon att det är en mycket bra idé att införa någon form av Nurse Practitioner i Sverige.

Västerbotten är ett av många landsting där man ser behovet, men när landstingsdirektören nyligen föreslog att avancerade specialistsjuksköterskor kan ta över en del läkaruppgifter orsakade det omedelbart protester från Läkarförbundet. Men trots motståndet märks ett ökat intresse. Läkarbrist, långa väntetider och skenande sjukvårdskostnader är områden där landstingen ser att nya yrkesroller skulle kunna vara en del av lösningen.

I Sörmland har landstingsledningen bjudit in både Vårdförbundet och Läkarförbundet till diskussion.

— Vi vill gärna diskutera det här. Vem som gör vad styrs mer av gamla mönster än vad som är bäst för patienten. Gamla hierarkier och traditioner behöver synliggöras för att vi ska kunna få en bättre, mer effektiv och säkrare vård, säger Ulla Jordán, ordförande för Vårdförbundet i Sörmland.

För att utvecklingen ska ta fart även i Sverige och övriga Norden krävs att sjuksköterskeorganisationer, forskare, ledare och chefer inom vården samlas kring frågan och enas om att utveckla och pröva olika modeller för avancerade kliniska sjuksköterskor, anser Lisbeth Fagerström.

— Människor med akuta mindre hälsoproblem, de som har kroniska sjukdomar samt gamla inom äldreomsorgen är stora grupper som skulle kunna ha nytta av sjuksköterskor med fördjupade omvårdnadskunskaper, säger Lisbeth Fagerström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida