stängda vårdplatser

Operationer skjuts upp på grund av sjuksköterskebrist

Operationer skjuts upp på grund av sjuksköterskebrist
Efter sommaruppehållet kan Skaraborgs sjukhus inte komma igång med de planerade operationerna inom ortopedi på grund av att det saknas sjuksköterskor såväl på vårdavdelningarna som på operation. Arkivbild: Mostphotos

Alla planerade operationer inom ortopedi stoppas på Skaraborgs sjukhus. Bristen på sjuksköterskor och stängda vårdplatser gör att de akuta operationerna måste prioriteras."Läget är jätteallvarligt, det fattas sjuksköterskor överallt", säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Anette Carlsson.

7 augusti 2018

De patienter som var kallade efter semesterperioden har fått besked om att deras operationer skjuts på framtiden. Orsaken är att det saknas sjuksköterskor och att vårdplatser inte kan öppna efter sommaren som det var tänkt.

– Det saknas sjuksköterskor på vårdavdelningarna, men vi har också brist på sjuksköterskor inom operation och anestesi. Vi hade ganska många uppsägningar under våren och början av sommaren, säger Niklas Johansson, verksamhetschef för ortopedi vid Skaraborgs sjukhus.

Vet ni varför de slutat?

– Vi har avslutningssamtal med alla och det som nämns är lön, arbetstider och arbetsmiljö. Arbetsmiljön blir förstås tyngre ju fler som slutar.

Tillfälligt lönetillägg upphör

Skaraborgs sjukhus har haft ett tillfälligt lönetillägg på 3 000 kronor i månaden för vissa avdelningar där man haft svårt att rekrytera – ett tillägg som nu upphör i augusti.

Niklas Johansson, verksamhetschef för ortopedi, Skaraborgs sjukhus. Foto: Johan Främst.

– Jag hade gärna sett att det hade varit kvar om det hade hjälpt, men kanske inte som ett tillägg utan som en permanent löneökning. Det sticker också i ögonen att det inte har gällt alla, säger Niklas Johansson.

Redan när det extra lönetillägget infördes varnade Vårdförbundet för konsekvenserna av att införa tillfälliga lösningar. Vårdförbundet vill i stället se högre löner.

Läs mer: Snabba pengar ska fixa bemanningskrisen

Och huvudskyddsombudet Anette Carlsson är mycket kritisk idag.

– Att man tog bort tillägget har bidragit till att folk slutar, säger hon.

Skaraborgs sjukhus erbjuder nu i stället en extra månadslön till de som börjar jobba inom ortopedins slutenvård om de stannar ett år.

Anette Carlsson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Skaraborgs sjukhus.

– Det är inget som lockar, enligt de sjuksköterskor som vi har pratat med. Det blir inte så mycket pengar kvar efter skatt och först måste man jobba ett helt år i en verksamhet som idag är underbemannad och har en tuff arbetsmiljö, säger Anette Carlsson.

Akuta åtgärder

Hon anser att arbetsgivaren genomför för många panikåtgärder som inte är genomtänkta.

– För att få folk att stanna är det tre saker man måste satsa på: löner, arbetstider, arbetsmiljö. Vi har länge sagt att arbetsbelastningen är alldeles för hög och när vi pratar med våra medlemmar är det många som säger att det börjar bli övermäktigt, säger Anette Carlsson.

Det saknas omkring 40 sjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus i dagsläget, enligt HR-chefen Marie Rodert. Allvarligast är situationen inom ortopedi, operation, iva och anestesi.

Hon bekräftar att situationen är allvarlig, men tycker att det görs en hel del både på lång och kort sikt.

Marie Rodert, HR-chef Skaraborgs sjukhus. Foto: Johan Främst

– Vi saknar många specialistsjuksköterskor, men gör nu en satsning på att utbilda fler, säger Marie Rodert.

Utbilda fler specialistsjuksköterskor

I januari 2019 kommer Skaraborgs Sjukhus att starta en ny uppdragsutbildning i samarbete med högskolan i Skövde för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom anestesi och operation. De som går utbildningen får lön under tiden och är garanterade fast tjänst när de är klara.

– Vi arbetar också med arbetstidsfrågan på olika sätt, till exempel på akuten och med sextimmarspass på operation, framhåller Marie Rodert.

Läs också: Populär arbetstidsmodell räddar sommaren på akuten i Skövde

Kliniskt basår för nyanställda och bättre karriärmöjligheter för sjuksköterskor är andra saker som HR-chefen vill lyfta fram.

Kommer ni att kunna rekrytera de sjuksköterskor som behövs?

– Ja, över tid kommer vi att lösa det här. Vi ser också att vår personalomsättning har gått ner jämfört med föregående år.

Befarar att fler slutar

Men i dagsläget är situationen akut för de patienter som inte kan få sina operationer som planerat efter sommaruppehållet.

– Jag är jättebekymrad och jag beklagar verkligen de patienter som drabbas, säger Niklas Johansson.

När operationerna kan komma igång igen kan han inte säga och Vårdförbundets Anette Carlsson befarar att fler kommer att sluta.

– Det finns flera områden för sjuksköterskor att välja på i dag: kommunen, bemanningsbolag, jobba utomlands eller överge vården helt för till exempel Volvo med kortare arbetsdagar och bättre lön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida