forskningsfinansiering

Öppen publicering av pengar från läkemedelsbolag

Öppen publicering av pengar från läkemedelsbolag
Nu syns vilken vårdpersonal, enhet eller klinik som läkemedelsbolag ersatt med pengar.

Nu kan vem som helst se vilka läkare och sjuksköterskor som får ersättning från läkemedelsföretag. En ny europisk etisk kod införs, och Sverige är först ut.

Nu går det att se på Läkemedelsindustriföreningens websida vilka som tagit emot pengar från olika läkemedelsbolag. Bolagen har börjat att öppet redovisa dessa i en databas.

Det handlar framför allt om ersättningar för deltagande i kliniska läkemedelsprövningar, men också om ersättningar till enskilda medarbetare och till enheter och kliniker, samt sponsring och donationer.

750 miljoner

De samlade utbetalningarna till hälso- och sjukvården i Sverige från läkemedelsföretagen beräknas till omkring 750 miljoner kronor under 2015.

Bakgrunden till databasen är att det europeiska förbundet för läkemedelsindustrier 2013 antog en kod om öppen redovisning av pengaöverföring från läkemedelsbolag till hälso- och sjukvården och dess medarbetare. Den första rapporteringen av överföringar sker 2016 och är 2015 års siffror.

Koden har införts efter ett ökat tryck från allmänheten på transparens när det gäller samarbetet mellan sjukvård och läkemedelsindustrin. Några europeiska länder har även lagstiftning för öppen redovisning.

Inte längre tillåtet

Vårdförbundet är positivt till att koden införs och kommer att medverka till att sprida information om att kravet på öppen redovisning införts och varför.

Det går också att se vilka ersättningar som betalats ut för föreläsningar, forskning, utredningar och samarbeten.

I Sverige är det inte längre tillåtet att företagen delfinansierar kongressresor. Men andra länder kommer att redovisa hur mycket företagen betalat av exempelvis läkares resor till specialistkongresser.

En brist i transparensen kan uppstå på grund av Personuppgiftslagen, PUL. Enligt den måste enskilda ge sitt skriftliga medgivande till att överföringarna publiceras. Om de inte gör det så hamnar summan på landsnivå istället, som visar hur många personer i Sverige företaget lämnat ekonomisk ersättning till och hur mycket de tillsammans fått.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida