Ordning på ordinationerna

3 oktober 2012

Patienter som är 75 år eller äldre och ordinerade minst fem läkemedel ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång vid läkarbesök i öppenvård, inskrivning i slutenvård, påbörjad hemsjukvård och vid inflyttning till boende. Det säger den nya föreskrift om läkemedelshantering som trädde i kraft den 1 september i år. ?

Även patienter med problem som kan ha med läkemedelsbehandlingen att göra, ska få en läkemedelsgenomgång. Vid utskrivning ska läkaren upprätta en läkemedelsberättelse i patientjournalen för de patienter som under vårdtiden har fått en läkemedelsgenomgång. Den ska vara uppdaterad och föras över till eventuell nästa vårdgivare. Patienten ska också få med sig läkemedelsberättelse, läkemedelslista samt mål för läkemedelsbehandling, när uppföljning ska göras och vilken vårdgivare som ska ansvara för den.?

Nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:9) ersätter föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2000:1 om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård.

Läs mer på:
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1/andringsforfattning2012-9

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida