Arbetstider

Örebro: Minskar med fyra timmar

Örebro: Minskar med fyra timmar
Illustration: Istockphoto

Universitetssjukhuset hoppas att fler väljer att stanna när de får mer tid för återhämtning.

3 februari 2016

??Sedan januari är det 34 timmars vecko­arbetstid med full lön som gäller för alla heltidsanställda sjuksköters­k­or på den psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. Arbetstidsförkortningen kommer de att få behålla i minst två år. ?

Den är en del av svaret på en lång tid av personalflykt, där det i höstas tidvis bara var halv styrka på flera avdelningar. Vårdförbundet och Kommunal skrev då varsin 6:6a-anmälan till arbetsgivaren om situationen inom akut- och heldygnsvården. Efter inledande samtal med arbetsgivaren gick Kommunal vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket. Vårdförbundet valde en annan väg.?

— Vi tyckte att arbetsgivaren lyssnade på oss och prioriterade den dialogen. Det tycker vi har fungerat väl, säger Marcus Folkö Müntzing på Vårdförbundet i Örebro.

Personalen har varit med och tagit fram modellen för arbetstidsförkortning. En förutsättning är att alla under fem pass av 20 arbetar på en annan arbetsplats än sin ordinarie för att täcka upp luckor.??

Vad tycker sjuksköterskorna om det? ?

— Vi har fått uppfattningen att arbetstidsförkortningen är mycket uppskattad och efterlängtad och att det är okej att arbeta på andra avdelningar. Men vi kommer att följa upp det, säger Marcus Folkö Müntzing.??

Arbetsgivaren vill även att pass i slutenvården ska kunna tas av sjuksköterskor från öppenvården. Det har sjuksköterskorna i öppenvården hittills varit tveksamma till, enligt Marcus Folkö Müntzing. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida