Utredda fall

Otydlig journalföring av barnvaccinationer

En sjuksköterska inom barnhälsovården får kritik från Inspektionen för vård och omsorg för att bristande dokumentation i samband med vacciantioner.

Det var efter att vårdgivaren gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som myndigheten valde att granska 15 av den aktuella sjuksköterskans journaler. I flera av journalerna visade sig dokumentationen vara alltför sparsam. Det kunde fattas fullständiga personuppgifter, information om vilken typ av vaccin eller vilken dos som givits.

Sjuksköterskan uppger i utredningen att det funnits en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan vad läkaren respektive sjuksköterskan skulle dokumentera. Vårdcentralen för journal både på papper och digitalt. Sjuksköterskan bekräftar att det funnits brister i pappersjournalerna, men att all dokumentation i Vaccinationsregistret Svedac varit korrekt.

Ingen misstanke om skada

Utifrån journalgranskningen och intervjuer med sjuksköterskan anser Ivo att hen ska få kritik för sin bristande dokumentation, men att det inte finns skäl att vidta några ytterligare åtgärder.

Varken Ivo eller vårdgivaren misstänker att någon allvarlig vårdskada inträffat med anledning av den bristande journalföringen.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-30740/2016-14

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida