äldrevård

Övervikt kan få äldre att leva längre

Övervikt kan få äldre att leva längre
Maria Burmans forskning visar att undernäring och risk för undernäring är vanligt och kopplat till ökad risk för död bland äldre på särskilt boende och de allra äldsta som ännu bor hemma. Foto: Getty images.

För de äldre är det undernäring som är det stora problemet visar Maria Burman i sin avhandling. Övervikt och fetma kan ge ett visst skydd, medan undernäring och lågt bmi är kopplat till ökad risk för död.

‒ Att de äldre får i sig tillräckligt med näring är väldigt viktigt – däremot finns det mindre anledning att oroa sig för övervikt som riktigt gammal, säger Maria Burman.

Hon är ST-läkare på geriatriken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och har nyligen doktorerat på en avhandling om undernäring, kroppsvikt och död bland de äldsta.

‒ Resultaten från mina studier understryker hur viktigt det är att göra riskbedömningar bland de äldre för att förhindra undernäring och viktnedgång efter som det kan medföra stor risk för att avlida. Vi behöver också hitta arbetssätt som gör att vi kan upptäcka undernäring hos de som bor hemma, säger Maria Burman.

Undernäring ett stort problem

I de två första studierna ingick personer över 85 år som bodde hemma eller på särskilt boende. Undernäring skattades med screeninginstrumentet MNA (Mini Nutritional Assessment) och jämfördes med kroppsvikt och risk för död.

Maria Burman är läkare och geriatriker på Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Maria Burman är läkare och geriatriker på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet.

Av 832 individer var drygt 13 procent undernärda och 40 procent hade risk för undernäring enligt MNA. Personer som var underviktiga med ett bmi under 22 var ofta undernärda eller låg i riskzonen och de hade högre risk att dö. Men även bland personer med övervikt och fetma fanns de som kunde klassas som undernärda eller låg i riskzonen.

‒ Det är inte säkert att man får i sig tillräckligt med näring bara för att man har ett högt bmi. Och även om man börjar på en högre vikt så är viktnedgång hos äldre ett varningstecken. Därför måste man göra en genomgång för varje individ, påpekar Maria Burman.

Lägre dödlighet vid fetma

I en annan studie har hon via kvalitetsregistret Senior Alert tittat på hur vanligt det är med undernäring på särskilda boenden och hur bmi kan kopplas till risk för död. Av 47 686 äldre var 14,6 procent undernärda och 45 procent var i riskzonen för undernäring.

Jämfört med de som hade normalvikt hade personer med undervikt en ökad risk för död, medan personer med övervikt eller fetma hade lägre risk för död.

‒ Lite överraskande var att även för personer med extrem fetma var det lägre dödlighet, säger Maria Burman.

Eftersom det är observationsstudier har hon inget säkert svar på varför det är så, men säger att det kan handla om att personer som är över 85 år och har övervikt och fetma kanske har passerat stadiet då fetman visat sig skadlig och kan leda till exempelvis hjärtinfarkt.

‒ Utifrån min kliniska vardag kan jag också se att personer med övervikt och fetma har en energireserv. När man blir gammal och får olika sjukdomar som tär på kroppen kan det vara svårare att återhämta sig om man är skör och inte har det.

Näringsriktig kost

Den allmänna sanningen är ju att övervikt och fetma inte är hälsosamt – därför är det inte helt enkelt att plötsligt att få ut ett budskap som säger att det kan vara bra med extra kilon när man kommer upp i åren.

‒ Det viktigaste när man blir gammal är ändå att få i sig en näringsriktig och energität kost. Kanske behövs mellanmål och kvällsmål för att det ska bli tillräckligt, säger Maria Burman.

Avhandlingen Malnutrition and obesity among older adults lades fram vid Umeå universitet den 4 juni.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida