Personcentrerad vård

Palliativ vård hemma kostade mindre

Palliativ vård hemma kostade mindre
De patienter som vårdades hemma med personcentrerad, palliativ vård behövde mindre av akuttransporter och sjukhusvård. Arkivbild: Mostphotos

Avancerad hemsjukvård för svårt hjärtsjuka blev billigare än traditionell vård när kostnader för akuttransport och vård på vårdcentral och akutsjukhus räknades in.

20 januari 2016

Den personcentrerade, palliativa hemsjukvården både kostade mindre och upplevdes bättre av patienterna, visar en ny studie från institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Under ett halvår jämfördes vårdens upplevda kvalitet och kostnad för två grupper om vardera 36 personer som led av allvarlig hjärtsvikt. Kostnaden för den avancerade palliativa hemsjukvården var betydligt högre än för traditionell vård. Men det kompenserades av lägre kostnader för akuta transporter och sjukhusvård.

Sparade in 600 000 kronor

Den totala kostnaden för interventionsgruppen var 1,4 miljoner kronor och för kontrollgruppen 2 miljoner kronor. Under halvåret sparades alltså 600 000 kronor. Kostnaderna baseras på uppmätt tid i de olika vårdformerna.

Forskarnas slutsats är att den personcentrerade avancerade palliativa hemsjukvården för svårt hjärtsjuka ska betraktas som mycket kostnadseffektiv.

Kronisk hjärtsvikt ökar med en allt äldre befolkning. Hos personer över 70 år har över 10 procent sjukdomen i västvärlden. Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till inläggning i slutenvården hos personer över 65 år.

Tvärdisciplinärt team

Forskning som Vårdfokus rapporterat om tidigare har visat att personcentrerad vård på sjukhus ledde till att patienterna kom hem två dagar tidigare. Den aktuella studien mäter för första gången hur kostnadseffektiv personcentrerad avancerad palliativ hemsjukvård är.

Studien genomfördes under år 2011 till 2013 i Skellefteå, inom det så kallade Hopp-projektet, som byggde på ett tvärdisciplinärt vårdteam med tillgång till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut i hemmet.

Partnerskap och vårdplan

Den personcentrerade vården i studien beskrivs som ett partnerskap mellan patienten och vårdpersonalen. Det börjar med att personalen lyssnar på personens berättelse och att man tillsammans formulerar en vårdplan.

I studien mättes patienternas livskvalitet med ett koncept som är vanligt i ekonomiska analyser av vård, så kallade QUALY-s, Quality- adjusted life years. Mätningen visade en liten, men signifikant förbättring.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida