Patientsäkerhet

Patienter skyddas inte från att kylas ned vid operation

Patienter skyddas inte från att kylas ned vid operation
Ingrid Gustafssons studie visar att man i vården behöver tydliga riktlinjer för hur patientens normala kroppstemperatur ska behållas under operation. Arkivbild: Mostphotos

Att kroppstemperaturen sjunker i samband med en operation och att det kan skada patienten är välkänt. Ändå är det långt ifrån säkert att operationspersonalen följer rekommendationerna för att patientens normala kroppstemperatur ska behållas.

– I mer än 30 år har vi vetat om att patienter som opereras blir kalla och att det är en risk för patienten. Det som förvånar mig mest är att endast en tredjedel av patienterna får ett varmluftstäcke.

Det säger anestesisjuksköterskan Ingrid Gustafsson som är doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö.

För kyligt i operationssalarna

I en nypublicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Journal of PeriAnesthesia Nursing visar hon att en stor del av patienterna i Sverige inte skyddas från nedkylning i samband med operation. De rekommendationer som finns följs inte.

 • Endast en tredjedel av operationsavdelningarna har inkluderat de svenska rekommendationer som finns kring kroppstemperatur i sina lokala riktlinjer.
 • Endast fem procent av patienterna läggs på ett uppvärmt operationsbord.
 • Bara en tredjedel får ett varmluftstäcke och av dem får endast var femte täcket innan de sövs.
 • Drygt sex av tio patienter opereras i operationssalar där rumstemperaturen är lägre än den rekommenderade lägsta gränsen på 22 grader.

Resultaten baseras på enkätsvar från avdelningschefer och anestesisjuksköterskor på ett stort antal operationsenheter i Sverige. 70 procent av sjukhusen är inkluderade och totalt har nära 1 200 patienter ingått i studien.

Läs också: Hon tvättar med varm sprit

Forskning har visat att patienter som får sömnmedel eller ges ryggbedövningar kan få temperatursänkningar på upp till 1,6 grader under den första halvtimmen.

Kan leda till dödsfall

Nedkylningen ökar risken för trycksår, blödningar, infektioner i operationssåret och kan till och med leda till att patienten dör.

.

Det som saknas är nationella riktlinjer om hur patients kroppstemperatur ska behållas, anser Ingrid Gustafsson. De enda riktlinjer som finns om detta i Sverige är de som nämns av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Socialstyrelsen i deras rekommendationer för hur man ska undvika postoperativa sårinfektioner (SKL tog dock bort sina värmerekommendationer 2010).

– Tittar man på resultaten från studien har dessa inte haft någon större spridning. Därför tycker jag att Socialstyrelsen och SKL – precis som i Finland, Norge och Danmark – borde utforma tydliga nationella riktlinjer om kroppsvärmen, säger Ingrid Gustafsson.

Vill men kan inte

Samtidigt påpekar hon att många anestesisjuksköterskor har kunskapen och vill följa de rekommendationer som finns men att de inte kan eftersom det saknas såväl material som utrustning på många operationsavdelningar.

Ingrid Gustafsson ger följande råd:

 • Värm kroppen minst tio minuter innan patienten sövs.
 • Använd varmluftstäcke.
 • Värm operationsbordet, exempelvis med varmluftstäcket.
 • Täck så mycket som möjligt av kroppsytan.
 • Använd uppvärmda infusionsvätskor.
 • Mät kroppstemperaturen regelbundet.
 • Se till att patienten inte blir för varm, svett ökar risken för trycksår.

Läs också: Webbaserad information bäst inför operation

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida