PATIENTINFORMATION

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvårdInger Holmström (red)Studentlitteratur 2009www.studentlitteratur.se isbn 978-91-44-04776-8

3 april 2009

Varje samtal är unikt och den som sitter i telefonrådgivningen ställs ständigt inför nya frågor. Den som svarar gör det i sin yrkesroll, den som ringer gör det som privatperson. Det gäller att lyssna och förstå problematiken och den uppringandes situation för att kunna göra en korrekt bedömning av lämpliga åtgärder.

Inger Holmström är docent i vårdvetenskap och forskar kring telefonrådgivning. Hon har här samlat erfarenheter från andra forskare och sjuksköterskor som har arbetat med telefonrådgiving. Boken vänder sig främst till sjuksköterskor som arbetar med rådgivning per telefon, till exempel på distriktssköterskemottagningar, barnavårdscentraler och i skolor. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida