Prevention

Penninglotteri prövas för att minska spridning av hiv

Penninglotteri prövas för att minska spridning av hiv
Lotteri med chans att vinna pengar - ett nytt och annorlunda sätt att försöka begränsa spridningen av hiv. Bild: Gettyimages

Kan chansen att vinna en större summa pengar få personer att ha säkrare sex och därmed minska spridningen av hiv? Ja, åtminstone bland personer som är mer riskbenägna än andra. Det visar en studie som två svenska nationalekonomer gjort i Lesotho i södra Afrika.

24 januari 2018

Hiv och aids fortsätter att vara ett stort hälsoproblem. 5 000 personer smittas av hiv varje dag trots informationskampanjer och effektiv behandling som minskar smittsamheten. Behovet av hivprevention är stort.

Pengar som morot

Vid ett lunchseminarium under tisdagen presenterade två svenska nationalekonomer, Martina Björkman Nyqvist och Jakob Svensson, ett nytt grepp för att minska spridningen av hiv. Inom ramen för ett forskningsprojekt i Lesotho i södra Afrika har fokuserat på människors beteende istället för de mer traditionella informationskampanjerna. Går det att påverka en persons incitament att ha säker sex om hen kan vinna en större summa pengar?

Genom ett penninglotteri, med en ganska stor summa pengar i potten har de erbjudit personer mellan 18 och 32 år att delta i lotteriet. Summan motsvarade fyra månadslöner i landet. För att ha chans att vinna skulle deltagarna testa sig negativt mot två vanliga sexuellt överförbara infektioner.

Deltagarna testades även för hiv. För att att undvika att peka ut de som visade sig vara hivpositiva genom lotteriet användes negativt test för de två sjukdomarna trichomonas och syfilis som markörer för säker sex. Hade de inte smittats av dem hade de inte heller haft osäker sex.

Riskbenägehet avspeglas i sexlivet

3 000 personer rekryterades till studien och de delades slumpmässigt upp i tre grupper, två behandlingsgrupper och en kontrollgrupp. Personerna i behandlingsgrupperna deltog i lotteriet där en grupp hade chans att vinna 50 dollar var fjärde månad och en grupp 100 dollar. Kontrollgruppen deltog inte i lotteriet, men fick som de övriga gratis testning och behandling om de visade sig vara smittade med någon av infektionerna.

Eftersom det sedan tidigare är känt att personer som är mer riskbenägna tenderar att ta mer risker i sexlivet testades deltagarnas riskbeteende innan studien började.

Var fjärde månad besökte en sjuksköterska byarna som ingick i studien. Under en veckas tid genomförde sjuksköterskan testning och gav antibiotikabehandling till de som behövde. På söndagen avslutades arbetet med offentligt lotteri på torget där en vinnare kammade hem vinstsumman.

Studien pågick under två år. Resultatet visar att bland de som deltog i lotteriet minskade smittspridningen av hiv med 21 procent. Störst effekt hade lotteriprogrammet bland de mest riskbenägna personerna, där var minskningen över 50 procent.

Nytt tänk viktigt

Under lunchseminariet deltog även Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon uppskattade att studien vågat tänka utanför boxen och testa en ny metod för hivprevention.

Anna Mia Ekström. Foto: Sanna Björkman

– Trots att vi i dag har väldigt effektiv hivbehandling som minskar smittsamheten avsevärt smittas nya personer hela tiden. Därför behöver vi hitta fler angreppssätt, sa hon.

Anna Mia Ekström påpekade dock att många av de som har störst risk att smittas av hiv har minst makt att påverka sin risk. Framför allt handlar det om kvinnor som blir smittade inom äktenskapet, sexarbetare och män som har sex med män.

– Samtidigt kan en sådan här studie bidra till att man inte ser alla kvinnor som offer, vilket också är viktigt i det förebyggande arbetet.

Skulle ett liknande lotteri fungera som hivprevention i Sverige?

– Jag vet inte, men jag skulle gärna pröva att göra en liknande studie. Kanske skulle det vara ett bra sätt att kartlägga riskbenägenhet hos nyanlända unga personer. Klart är i alla fall att det behövs olika metoder för att arbeta med olika personer, säger Anna Mia Ekström till Vårdfokus.

Studien Incentivizing Safer Sexual Behavior: Evidence from a Lottery Experiment on HIV Prevention, har publicerats i tidskriften American Economic Journal: Applied Economics 2018. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida