Pepparutan pekpinnar

— Skriv gärna att jag är livsstilssjuksköterska! Det borde verkligen finnas en sån yrkestitel och utbildning, säger Matthias Lidin.

Tentan om hjärtat klarade han med nöd och näppe. ”Det gör inget — jag ska ändå aldrig jobba med hjärtan”, deklarerade den unge sjuksköterskestudenten självsäkert. Nu har Matthias Lidin jobbat på thorax i 14 år.?

Till livsstilsmottagningen vid hjärt­kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna remitteras vuxna personer med hjärt-kärlsjukdom eller med risk att utveckla sådan. Det gäller patienter med höga blodfetter, högt blodtryck, bukfetma, övervikt, typ 2-diabetes, rökning med mera. ?

Vid första besöket träffar de Matthias för ett enskilt samtal och en hälso­kontroll. De bestämmer tillsammans vilka livsstilsförändringar patienten (eller kursdeltagaren som han hellre säger) är redo att göra. Det gäller att fånga upp det positiva och sätta upp rimliga mål och delmål. Kanske tyckte personen att det var roligt att simma i yngre dagar, då kan det vara en passande motionsform. Efter ytterligare någon vecka startar gruppmöten med olika teman som motion, kost, stress och sömn. Matthias deltar även vid dem och har dessutom två uppföljande enskilda möten med kursdeltagarna, efter sex och tolv månader.?

De flesta är ivriga att sätta i gång med att förändra sin livsstil, några mer tveksamma. Han berättar om en överviktig kvinna som bestämt deklarerade att det här aldrig skulle fungera, att hon aldrig i livet tänkte byta bordsmargarin och definitivt vägrade äta bönor, som Matthias hade föreslagit. Hela hennes atti­tyd var negativ, vilket förstås kan suga musten ur vilken livsstilssjuksköterska som helst. Men Matthias gav sig inte. Genom att helt undvika pekpinnar och försöka lyssna in vilka förändringar kursdeltagaren själv kan tänka sig brukar det lossna för de flesta.?

— De blir så glada när de kommer till mig efter sex månader för att få lite feedback, och det visar sig att både kilona och midjemåttet har minskat.?

Nå, hur hälsosam är han själv då?

Ganska mycket visar det sig, även om han faktiskt rökte en gång i tiden.?

— Jag kan nog vara lite fanatisk faktiskt, säger han förtjust och berättar om försöken att få alla kollegerna att byta bordsmargarin (gick inte) och att gå upp för alla sex trapporna till avdelningen (lyckades bättre). ?

Tjänsten på livsstilsmottagningen är på halvtid, på den andra halvan är han forskningssjuksköterska vid hjärtkliniken i Solna och dessutom pacemakersjuksköterska. Tidigare arbetade han som hia-sjuksköterska i nio år — trots det me-diokra tentaresultatet. Nästa större mål är att skriva sin magisteruppsats, troligen med utgångspunkt i livsstilsmottagningens goda resultat. I framtiden kan det bli ytterligare forskning.?

— Men jag vill aldrig tappa patientkontakten, den är det roligaste med jobbet!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida