Personaldirektören skickar biva-sjuksköterskornas individuella löner till medierna

Personaldirektören skickar biva-sjuksköterskornas individuella löner till medierna
Gunilla Garbov skäms inte för sin lön. Foto: André de Loisted

Osmakligt eller informativt? Åsikterna går isär om Region Skånes tilltag att i ett pressmeddelande redovisa biva-sjuksköterskornas individuella löner. Specialistsjuksköterskan Gunilla Garbov hoppas själv på att intensivvårdens löneläge ska sporra unga kolleger.

15 mars 2013

Under sportlovsveckan i Skåne var barnintensivvårdsavdelningen, biva, vid Skånes universitetssjukhus i Lund fullbelagd med unga patienter. Samtidigt härjade influensan bland personalen. Specialistsjuksköterskan Gunilla Garbov blev inringd både natt och dag, tog dubbelpass och arbetade totalt sett 24 av månaden februaris 28 dagar.

 – Det var bara att jobba, säger hon.

Villkoren på biva

Det är så här villkoren ser ut för sjuksköterskorna på biva. Personalen är anställd för att kunna vara flexibel och ha jour. Ett mindre antal anställa arbetar för fler. När det är mycket patienter ska de arbeta mycket. När särskild kompetens behövs eller när ett barn kommer in akut ska avdelningen snabbt kunna bemannas upp med specialister.

Just de här detaljerna, om specialistsjuksköterskornas kompetens och särskilda arbetsvillkor, valde Region Skåne att inte ta med när de i går skickade ut ett pressmeddelande där de i detalj redovisar biva-sjuksköterskornas grundlöner och inkomster efter tillägg enligt den uppsagda poängmodellen.

Syftet med redovisningen är enligt personaldirektören Ann-Sofi Bennheden att reda ut eventuella frågetecken kring löneläget på biva – något hon säger att hon har fått mycket frågor om från journalister.

Gunilla Garbov är förtroendevald på avdelningen och en av de specialistsjuksköterskor som fått sina inkomstuppgifter utlämnad till medierna. Hon har en grundlön på 33 250 kronor i månaden. Med ersättning för obekväm arbetstid, skiftarbete och jour hamnar hennes årsinkomst på 480 000 kronor. Vissa av hennes kolleger tjänar mer, andra mindre.

Ingen hemlighet

 – Låt det komma ut, det är ingen hemlighet. Det kan vara en sporre för unga sjuksköterskor att få veta att man kan satsa på vidareutbildning, få jobba med jätteintressanta saker och få ersättning för att man lägger ner otroligt mycket tid och energi på sitt arbete, säger hon.

Hemma vid köksbordet har hon och maken diskuterat hur det kan komma sig att löneläget bland intensivvårdssjuksköterskor, som inte är unikt för biva i Lund, ifrågasätts. Är det något konstigt med att hon, efter 30 år som sjuksköterska och 23 år som specialist och med stort ansvar inom en unik och krävande verksamhet, kan tjäna lika mycket som en ingenjör?

Starka reaktioner

Att regionledningen på det här sättet väljer att offentliggöra individuella sjuksköterskors löner har väckt starka reaktioner inom Vårdförbundet. Mats Runsten, Vårdförbundets avdelningsordförande i Skåne, tycker att det är osmakligt instick i debatten och ett tecken på att Region Skåne delar den föraktfulla inställning till specialistsjuksköterskorna som Miljöpartiets Lars Goedecke gav uttryck för i den film som Vårdfokus publicerade i veckan.

 – Det är Region Skåne som har sagt upp avtalet, som i stort sett har varit oförändrat i 19 år. Därmed har arbetsgivaren gjort en omvärdering av sjuksköterskornas kunskap och värde. Det här är ett sätt från deras sida att säga : ”titta här, de tjänar alldeles för mycket”.

Inte konstigt enligt personaldirektören

Personaldirektören Ann-Sofi Bennheden tycker däremot inte att det är konstigt att släppa en hel lista med individuella löner, om än anonymiserade.

– Alla våra uppgifter är offentliga och jag kan säga så här, min synpunkt är att det är bra och positivt att vi har generösa löneerbjudanden på de här specialisttjänsterna. Det är inget vi ska skämmas för utan något att vara stolta över. Syftet med poängavtalen är att få till en flexibilitet och skapa incitament för att få medarbetare att arbeta på obekväma tider.

Men varför har ni då sagt upp poängavtalet?

– För att vi vill ha likvärdiga förutsättningar för likartade arbetsuppgifter. Vi har erbjudit de anställda på biva att i stort behålla sitt gamla avtal, men nyanställda kommer att få något sämre villkor.

Tycker fokus hamnat fel

Specialistsjuksköterskan Gunilla Garbov provoceras inte av att hon och hennes kollegers löner just nu diskuteras av allmänheten. Däremot tycker hon det är synd att fokus flyttar från den viktigaste frågan, det allt egentligen handlar om, hur Lund ska kunna behålla en unik och avancerad intensivvård för barn.

– Arbetsgivaren kanske vill vända fokus från dem själva och det faktum att de ansvarar för att vi har en fungerande barnsjukvård även efter detta. Hade det handlat om kronor och ören för oss, då hade vi skrivit på för länge sedan. Men det vi vill är att få fortsätta bedriva fantastisk barnsjukvård, få behålla det goda sättet att bemanna runt patienten, få behålla kompetensen och ge bra förutsättningar för kommande kolleger, säger hon.

Så mycket tjänar intervjupersonerna i artikeln

  • Specialistsjuksköterskan Gunilla Garbov har en månadslön på 33 250 kronor, med tillägg enligt avtalade villkor hamnar hon på en årsinkomst på 480 000 kronor.
  • Personaldirektören Ann-Sofi Bennheden har en månadslön på 96 000 kronor.
  • Avdelningsordföranden Mats Runsten  har en månadslön på 33 500 kronor. Är i sin roll inte betald av Vårdförbundet utan får sin lön från Region Skåne där han är anställd som anestesisjuksköterska och är förtroendevald. 
  • Uppgifterna kommer från de intervjuade själva.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida