Arbetsmiljö

”Personalen på Östra sjukhuset gråter i korridorerna”

”Personalen på Östra sjukhuset gråter i korridorerna”
Även erfarna sjuksköterskor gråter av uppgivenhet. (Bilden är inte från just Östra sjukhuset). Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskorna och undersköterskorna på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg är nu så less på de ständiga överbeläggningarna att de ber Arbetsmiljöverket om hjälp. I brevet beskriver de hur även erfaren personal gråter av uppgivenhet på jobbet. UPPDATERAD KL 16.40.

– Medarbetarna mår inte bra. Tio procent är sjukskrivna. Om man ser ett år tillbaka hände det att nyutbildade sjuksköterskor blev ledsna och uppgivna medan de äldre jobbade på. Numera brister erfarna sjuksköterskor ut i gråt i korridorerna. De känner att de inte kan utföra det arbete som de är där för att göra, säger Matilda Eriksson som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

Sju avdelningar

Inom verksamhetsområdet medicin, geriatrik och akutmottagning Östra finns det sju vårdavdelningar. Sedan lång tid tillbaka har platser fått stängas, främst på grund av bristen på sjuksköterskor. Som på så många andra sjukhus dräneras Östra successivt på erfarna sjuksköterskor samtidigt som få söker de tjänster som blir lediga.

Men inflödet av patienter avtar inte. Tvärtom. Inflyttningen till Göteborg ökar stadigt, samtidigt som de äldre och sköra blir allt fler. Som värst var det i januari i år, då det vissa dagar var uppemot 40 överbeläggningar på de sju avdelningarna. Numera är de något färre, men 20 överbeläggningar är inte ovanligt, enligt Matilda Eriksson.

Efter att skyddsombuden begärt att arbetsgivaren på allvar måste ta itu med problemen har 14 så kallade UK-platser för utskrivningsklara patienter skapats. Dessa bemannas i huvudsak av undersköterskor. Men det har inte fungerat som det var tänkt.

God tanke fungerade inte

– Arbetsgivaren hade en väldigt god tanke, men på medicinavdelningarna vårdas inga friska patienter. Det är framför allt äldre, sköra och multisjuka. De som blir liggandes kvar väntar på en korttidsplats. Ofta har de så högt vårdbehov att det är svårt att bedöma när de kan flyttas över till en UK-plats. Av 14 möjliga platser har kanske 6 varit belagda, säger Matilda Eriksson.

.

Eftersom personalen inte tycker att arbetsgivarens lösningar har fungerat har Vårdförbundet tillsammans med Kommunal nu skickat en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. I anmälan beskriver de den ständigt höga arbetsbelastningen i kombination med att många tvingas arbeta övertid. Medarbetarna lider av etisk stress samtidigt som överbeläggningarna gör att risken för hot och våld ökar. Men också risken för att personalen ska begå misstag och skada patienterna.

Vill se snabba åtgärder

I Västra Götaland är det i princip inte tillåtet att ta in bemanningsföretag, även om undantag görs i exceptionella fall.

– Men arbetsgivaren behöver hitta ett sätt att snabbt bemanna upp. Om det ska ske via extern bemanning eller genom att betala extra för övertid lämnar vi åt arbetsgivaren att avgöra. Vi förstår att det inte finns några bra lösningar nu, men kortsiktigt och akut behövs en bemanning som gör att medarbetarna hinner med sina arbetsuppgifter. På längre sikt handlar det som alltid om att lönerna och arbetstiderna måste bli bättre, säger Matilda Eriksson.

Tror på UK-platser

Verksamhetschefen Maria Taranger håller med om att situationen är besvärlig. Men hon tror fortfarande på modellen med särskilda platser för utskrivningsklara patienter. I dag finns det 14 sådana kopplade till två av avdelningarna, på måndag öppnar ytterligare 4. Målet är att ha 28 UK-platser som successivt kan omvandlas till riktiga vårdplatser med full bemanning.

Att de hittills inte varit fullbelagda på grund av gränsdragningsproblem tror hon är ett övergående fenomen.

– Min fasta övertygelse är att vi varje dygn har drygt 30 patienter som skulle kunna klassas som utskrivningsklara och som kan klara sig på en vårdnivå där sjukskötersketätheten är lägre. När jag pratar med sjuksköterskorna på de två avdelningar som har fått UK-platser så säger de att de har fått en klar avlastning. Däremot innebär det att Kommunals medlemmar fått jobba mer övertid, säger Maria Taranger.

Att ta in bemanningssjuksköterskor ser hon inte som ett alternativ.

– Jag är negativ till det. Det känns som en tråkig lösning som innebär att man inte får någon bra kontinuitet, säger hon.

För att kunna rekrytera, och framför allt behålla, sjuksköterskor tror hon att man måste göra det mer attraktivt att arbeta kvällar, nätter och helger.

– Där gör Sahlgrenska nu en satsning i samband med lönerevisionen, även om ledningen inte satt någon exakt procentsats ännu, säger Maria Taranger som också är övertygad om att sjuksköterskor med lång erfarenhet och specialistkunskaper framöver måste prioriteras bättre lönemässigt.

Medicinavdelningarna på Östra är inte de enda som har problem i Göteborg. I mitten av januari förklarade Arbetsmiljöverket att arbetsmiljön på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning påtagligt måste förbättras. Om inte riskerar sjukhuset att tvingas betala vite.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida