Sörmlands vårdkris

Personalen tar initiativ till ny vårdavdelning

Personalen tar initiativ till ny vårdavdelning
Karin Hjelm slutar på akutkliniken i juli, men kan tänka sig att jobba på den nya vårdavdelningen, om den blir permanent.

Sjuksköterskorna som sagt upp sig från akutkliniken i Nyköping har nu arbetat fram ett förslag på en extra medicinavdelning. Kravet är bättre bemanning för att öka patientsäkerheten.

Det har stormat på Sörmlands sjukhus under våren med massuppsägningar både i Nyköping och Eskilstuna. Vårdfokus har i en rad artiklar beskrivit situationen med rekordmånga överbeläggningar, sjuksköterskor som går på knä och ständigt kallas in för övertidsarbete och passbyten.

Sjuksköterskan Karin Hjelm hör till dem som sagt upp sig från akutkliniken vid Nyköpings lasarett. Åtta av hennes kolleger gjorde samma sak i april och sedan dess har fler följt efter.

Nu har hon och några till, tillsammans med läkaren Andreas Pihl, arbetat fram en plan för en helt ny vårdavdelning. Grunden är att bemanningen ska bli bättre, vilket konkret betyder att ett arbetspar med en sjuksköterska och en undersköterska ska ansvara för högst fem patienter.

”Vi står beredda att jobba”

– Vårt förslag handlar bara om att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten. Vi är tio sjuksköterskor som sagt upp oss som är beredda att börja jobba redan i juli på den nya avdelningen, säger Karin Hjelm.

I förslaget finns inga lönekrav från sjuksköterskorna, förutom att ingå i årets lönerevision.

Hon och kollegerna hoppas att landstingets hälso- och sjukvårdsledning och hälso- och sjukvårdschefen fattar beslut om avdelningen på sitt möte imorgon onsdag.

Gruppen har fått stöd från divisionschefen Florean Pietsch och på medicinkliniken finns redan ett uppdrag att driva avdelningen med åtta patientplatser som ett projekt under sommaren.

Snabbt beslut behövs

– Vårt villkor är att den blir permanent. Tanken är att öppna en vårdavdelning med bättre arbetsmiljö för att locka och rekrytera nya sjuksköterskor. Med ett rimligt antal patienter ökar säkerheten. Vi är flera som kan strunta i semestern och börja direkt i juli om vi får igenom vårt förslag, säger Karin Hjelm.

Sjuksköterskorna är angelägna om att beslutet fattas snabbt då de alla har avvaktat med att skriva på nya anställningar.

– Vi brinner för det här förslaget och har lagt ned mycket fritid på att ta fram det. Men nu är det inte vi som bestämmer. Vi hoppas att landstinget tar vår utsträckta hand.

I en kommentar på Södermanlands Nyheters debattsida svarar hälso- och sjukvårdschefen Jörgen Striem att ”olika villkor för medarbetare på sjukhusets vårdavdelningar är svåra att tillmötesgå”. Han säger att han ser mycket positivt på den kreativitet och lojalitet som visas med förslaget, men anser att det skulle vara svårt att ha särskilda villkor för en avdelning.

Bakgrund

I april presenterade landstinget ett åtgärdspaket för att hålla kvar sjuksköterskorna. 45 tjänster som vårdledare infördes, tänkta som en karriärchans. Erfarna sjuksköterskor på utvalda enheter skulle få 3 500 högre lön. Den sistnämnda satsningen fick hård kritik för att alla avdelningar inte ingick, och att summan fördelades individuellt, en sjuksköterska kunde få mer och en annan mindre.

Sjuksköterskorna på akuten i Nyköping har däremot hela tiden hävdat att det inte handlar om lön för deras del, utan om arbetstider och arbetsmiljö.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida